برنامه هفت شروع متفاوتی داشت لطیفی با ایستادن در برابر مردم و‌تقدیم برنامه به آزادگان همراه با عوامل فیلم ۲۳نفر برنامه را آغاز کرد.
۱۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۹
۰
ارسال نظر