پیشنهاد پارسینه
بررسی عملکرد هدفمندی یارانه ها نشان میدهد، درحالی تا نیمه آذر ماه ۵۶.۳ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان هدفمندی واریز شده که رقم مصوب مجلس در خصوص سهم سازمان حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
۱۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۵
۰
بررسی عملکرد ۴ شرکت اصلی مرتبط با هدفمندی یارانه‌ها نشان میدهد، در حالی که رقم مصوب دریافتی هدفمندی از ۴ شرکت پخش و پالایش، ملی گاز، توانیر و آبفا در سال ۹۷ حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان است، تا نیمه آذر ماه حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان به حساب رابط خزانه واریز شده است. گفتنی تا نیمه آذرماه بایستی رقمی نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان به حساب سازمان مذکور واریز میشد.

گزارش سازمان هدفمندی یارانه‌ها نشان میدهد، حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان نیز پس از واریز به حساب شرکت‌های ۴ گانه بازگشته است. بر این اساس بدهی شرکت‌ها نسبت به مبلغ مصوب تا نیمه اذر ماه حدود ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان است.
 
بدهی ۱۳.۵ هزار میلیاردی شرکتها به سازمان هدفمندی +جدول
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو