رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری زنی خبر داد که با ورود به مدارس استثنایی پایتخت و شهرستان‌های اطراف، اموال معلمان این مدارس را سرقت می‌کرد.
۱۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۲
۰

سرهنگ کیوان ظهیری رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ اظهار کرد: از مدتی پیش بود که سرقت‌های سریالی توسط خانمی جوان از مدارس استثنائی در تهران و شهرستان‌های حومه در جنوب تهران گزارش می‌شد.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع، شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار قرار گرفت و با توجه به شیوه سرقتی متهم تصاویر به دست آمده از او بین مدارس تهران و شهرستان‌ها نیز پخش شد درحالیکه تمامی واحد‌های گشتی نیز در جریان این موضوع قرار داشتند.

سرهنگ ظهیری تصریح کرد: روز گذشته طی گزارشی که از طریق تماس با سامانه‌های پلیسی به عمل آمد، تیمی از ماموران عملیات کلانتری ۱۷۶ حسن آباد در جریان حضور متهم در مدرسه‌ای قرار گرفتند که سریعا وارد عمل شده و با حضور در این مدرسه متهم را دستگیر کردند.

وی افزود: مدیر مدرسه که در محل حضور داشت، مدعی بود این خانم با بهانه بازرسی از مدرسه به اینجا آمده و از سرایدار مدرسه خواسته بود تا او را به مدرسه راه بدهد و خانم مدیر که به متهم مشکوک شده، ماجرا را به سامانه ۱۱۰ پلیسی اطلاع داده بود.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفت: با انتقال متهم به کلانتری، او صراحتا به ارتکاب ۲۵ فقره سرقت اعتراف کرد و مدعی شد شگرد سرقت اش را از خانمی دیگر در زندان آموزش دیده است، او همچنین مدعی گوشی‌های سرقتی را به قیمت ۱۰۰ ال ۲۰۰ هزار تومان در مولوی به فروش رسانده است.

وی افزود: این متهم سابقه دار با ورود به مدارس استثنائی و معرفی خود به عنوان اولیای دانش آموزان یا بازرس آموزش و پرورش وارد مدرسه می‌شد و در فرصت مناسب به دست آمده از محل سرقت می‌کرد.

سرهنگ ظهیری خاطرنشان کرد: متهم انگیزه خود را نیز، بی پولی عنوان می‌کند که در بررسی‌های اولیه مشخص شده است خانواده او پس از اعتیادش وی را طرد کرده اند و همین مسئله موجب شده او برای کسب هزینه موادش به سرقت روی آورد.

رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ از دستگیری زنی خبر داد که با ورود به مدارس استثنایی پایتخت و شهرستان‌های اطراف، اموال معلمان این مدارس را سرقت می‌کرد.

سرهنگ کیوان ظهیری رئیس پلیس پیشگیری تهران بزرگ اظهار کرد: از مدتی پیش بود که سرقت‌های سریالی توسط خانمی جوان از مدارس استثنائی در تهران و شهرستان‌های حومه در جنوب تهران گزارش می‌شد.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع، شناسایی و دستگیری متهم در دستور کار قرار گرفت و با توجه به شیوه سرقتی متهم تصاویر به دست آمده از او بین مدارس تهران و شهرستان‌ها نیز پخش شد درحالیکه تمامی واحد‌های گشتی نیز در جریان این موضوع قرار داشتند.

سرهنگ ظهیری تصریح کرد: روز گذشته طی گزارشی که از طریق تماس با سامانه‌های پلیسی به عمل آمد، تیمی از ماموران عملیات کلانتری ۱۷۶ حسن آباد در جریان حضور متهم در مدرسه‌ای قرار گرفتند که سریعا وارد عمل شده و با حضور در این مدرسه متهم را دستگیر کردند.

وی افزود: مدیر مدرسه که در محل حضور داشت، مدعی بود این خانم با بهانه بازرسی از مدرسه به اینجا آمده و از سرایدار مدرسه خواسته بود تا او را به مدرسه راه بدهد و خانم مدیر که به متهم مشکوک شده، ماجرا را به سامانه ۱۱۰ پلیسی اطلاع داده بود.

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفت: با انتقال متهم به کلانتری، او صراحتا به ارتکاب ۲۵ فقره سرقت اعتراف کرد و مدعی شد شگرد سرقت اش را از خانمی دیگر در زندان آموزش دیده است، او همچنین مدعی گوشی‌های سرقتی را به قیمت ۱۰۰ ال ۲۰۰ هزار تومان در مولوی به فروش رسانده است.

وی افزود: این متهم سابقه دار با ورود به مدارس استثنائی و معرفی خود به عنوان اولیای دانش آموزان یا بازرس آموزش و پرورش وارد مدرسه می‌شد و در فرصت مناسب به دست آمده از محل سرقت می‌کرد.

سرهنگ ظهیری خاطرنشان کرد: متهم انگیزه خود را نیز، بی پولی عنوان می‌کند که در بررسی‌های اولیه مشخص شده است خانواده او پس از اعتیادش وی را طرد کرده اند و همین مسئله موجب شده او برای کسب هزینه موادش به سرقت روی آورد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید