پیشنهاد پارسینه
طبق نظر اكثر مراجع عظام در سه صورت اگر بدن يا لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحيح است:
۱۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۵
۰

طبق نظر اكثر مراجع عظام در سه صورت اگر بدن يا لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحيح است:
اول: آن كه به واسطۀ زخم يا جراحت يا دُمَلى كه در بدن او است لباس يا بدنش به خون آلوده شده باشد.
دوم: آن كه بدن يا لباس او به مقدار كمتر از درهم (اندازۀ بند سر انگشت سبّابه) به خون آلوده باشد.
سوم: آن كه ناچار باشد با بدن يا لباس نجس نماز بخواند.

و در دو صورت اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد، نماز او صحيح است:
اول: آن كه لباس هاى كوچك او مانند جوراب و عرقچين نجس باشد.
دوم: آن كه لباس زنى كه پرستار بچه است نجس شده باشد.

پي نوشت:
توضيح المسائل مراجع،ج‌1، مسأله 848.
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو