رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: بهترین صدقه آن است که در حالى که صحیح و سالم هستى و امید به زندگى دارى و از تنگدستى هـم هـراسان باشى، صدقه بدهى،

صدقه را آن قدر به تأخـیر نینداز تا آنـکه جـان به گلوگاه برسـد،

آنـگاه بگویى: براى فلانى این قدر بدهید و به فـلانى آن قـدر!

 

منبع : میزان الحکمه، ج 5، ص 326