پیشنهاد پارسینه
جهانگردی با اشاره به آمار به رو به افزایش مصرف دخانیات در جوانان گفت: والدین معمولا روش‌های نادرستی را در مقابله با آسیب‌های اجتماعی انتخاب می‌کنند.
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۳:۲۴
۰

کیومرث جهانگردی رئیس اداره آموزش خانواده وزارت آموزش و پرورش در کنگره سیگار و سیاستگذاری سلامت اظهار کرد: خانواده و والدین مهمترین عوامل تاثیرگذار در کنترل و پیشگیری از اعتیاد هستند، متاسفانه امروز شاهد هستیم که آمار استعمال دخانیات نه تنها در جوانان بلکه در سنین پایین‌تر و حتی در دختران که در گذشته مصرف دخانیات در آن‌ها بسیار پایین بود، افزایشی چشمگیر پیدا کرده است.

وی ادامه داد: از آنجا که والدین روش‌هایی نه چندان مناسب برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی که فرزندشان را تهدید می‌کنند، انتخاب می‌کنند اثربخشی چندانی از آن‌ را شاهد نیستیم، در این بین معمولا والدین با امر و نهی کردن سعی در کنترل فرزندان شان دارند.

جهانگردی گفت: رفتار‌های مختلف در افراد از سه بخش اصلی انگیزه، رفتار و پیامد‌های رفتار تشکیل شده است؛ متاسفانه والدین در بخش دوم یعنی خود رفتار متمرکز می‌شوند و سعی دارند با باید و نباید کردن بر فرزندانشان کنترل لازم داشته باشند که معمولا نتیجه لازم را ندارد و اگر هم اثر بخش باشد، پایدار نخواهد بود در حالی که برای تغییر رفتار در هر فردی نیاز است بیش از هر چیزی به انگیزه‌های وی برای گرایش به این مواد تمرکز کرد.
برخی در ظاهر گرایش به دخانیات ندارند

رئیس اداره آموزش خانواده وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر تأثیر تغییر انگیزه و تغییر افراد گفت: اگر در مقابله با چنین مسائلی به درستی عمل نکنیم ممکن است به مسائلی مهمتر و معامله با پدر و مادر تبدیل شود،‌همچنین ممکن است بسیاری افراد در ظاهر این گرایش به این گونه مواد نداشته باشند، اما این به این معنا نیست که همواره برقرار باشد، ممکن است آن‌ها را به صورت پنهانی دنبال کنند.

جهانگردی بیان کرد: فرض کنید فرزند در خانواده به دلیل لذتی که از مصرف سیگار می‌برد یا کمبود‌هایی که دارد و به این گونه مواد گرایش داشته باشد، اگر جایگزینی برای لذت پیدا نکنیم یا کمبود‌های فرزندجبران نشود، عامل گرایش رفع نشده است و احتمال کشیده شدن فرد به سمت دخانیات کماکان وجود دارد.

وی یادآوری کرد: شاید والدین از نظر سن عقلی و تجربی بالاتر از فرزندان خود باشند، اما به یاد داشته باشید که فرزندانشان به دلیل حضور در مدرسه و تعامل و گفتگو با یکدیگر در این زمینه‌ها فعال‌تر هستند و شما با یک گروه طرف هستید نه یک فرد؛ امیدواریم تا والدین با شناسایی راه درست به مقابله با این اتفاق اجتماعی بپردازند و یکی از راه‌های مفید در این زمینه بازگشت به سنت‌های قدیمی مثل شب نشینی و صحبت‌های دسته جمعی است.

پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو