پیشنهاد پارسینه
شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‎های صنعتی کشور در پاییز ١٣٩٧ به عدد ٤٠٦,٥٧ رسید که ٢٢.٠٨ درصد نسبت به فصل قبل و ٦٣.١٠ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل افزایش داشته است.
۱۰ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۲
۰
به گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‎های صنعتی کشور در پاییز ١٣٩٧ به عدد ٤٠٦،٥٧ رسید که ٢٢.٠٨ درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) و ٦٣.١٠ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)، افزایش داشته است.

شاخص «گاو شیری» در پاییز ١٣٩٧ به ١٩٢،٦١ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٢٦.٧٠ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٩.١٤ درصد افزایش داشته است.

در فصل مورد بررسی شاخص تمامی اقلام با افزایش مواجه بوده است. در این میان، شاخص «گاو تلیسه»، با ٣١،١٨ درصد بیشترین افزایش را نسبت به فصل قبل داشته است.

بیشترین افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل نیز با ٨٨.٢٠ درصد، مربوط به قلم «گاو تلیسه» است. درصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به پاییز ١٣٩٧ نسبت به چهار فصل منتهی به پاییز ١٣٩٦، ٣٣.٨٠ درصد (تورم سالانه) است.

شاخص اقلام اصلی

شاخص "گاو تلیسه" در پاییز ١٣٩٧ به ٢٦١،٦٩ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٣١.١٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨٨.٢٠ درصد افزایش نشان می‎دهد.

شاخص "گاو شیری" در پاییز ١٣٩٧ به ١٩٢،٦١ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٢٦.٧٠ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٩.١٤ درصد افزایش داشته است.

شاخص "گاو نر داشتی" در پاییز ١٣٩٧ به ٢٢٦،٠٣ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٢.١٥ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٥.١٥ درصد افزایش نشان می‎دهد.

شاخص "گوساله پرواری" در پاییز ١٣٩٧ به ٥١١،٠٣ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٢٠.٩٠ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٧.٠٣ درصد افزایش داشته است.

شاخص "گاو حذفی شیری" در پاییز ١٣٩٧ به ٦٥٥،٠٦ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٢٨.٧٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٨٢.٠٧ درصد افزایش نشان می‎دهد.

شاخص "گوساله نر زیر چهار ماه" در پاییز ١٣٩٧ به ٣٤٤،٨٢ واحد رسیده است که در مقایسه با فصل قبل ٢٩.٤٧ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧٥.٣٨ درصد افزایش نشان می‎دهد.

شاخص "شیر" در پاییز ١٣٩٧ به ٣٨٤،٠١ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ١٩.٥٨ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٥٧.١١ درصد افزایش نشان می‎دهد.

شاخص "کود" در پاییز ١٣٩٧ به ٣٥٨،١٤ واحد رسیده که در مقایسه با فصل قبل ٧.٨٢ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢٦.٣٩ درصد افزایش نشان می‎دهد.
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو