پیشنهاد پارسینه
یک جاده در فرانسه وجود دارد که می‌تواند فقط دوبار در روز، برای ساعاتی محدود، مورد استفاده قرار بگیرد. سپس در عمق ۱۳ فوتی زیر آب ناپدید خواهد شد.
۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۱:۴۷
۰

جاده‌ای زیبا که هر روز زیر آب می‌رود

جاده‌ای زیبا که هر روز زیر آب می‌رود

جاده‌ای زیبا که هر روز زیر آب می‌رود

منبع: تابناک
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
‍
‍‍‍
سداد
شفا دارو