اسحاق جهانگیری در صدر هیاتی عالی‌رتبه وارد دمشق پایتخت سوریه شد.
۰۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۷
اسحاق جهانگیری در صدر هیاتی عالی‌رتبه وارد دمشق پایتخت سوریه شد.
۰۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۷
۰
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در صدر هیاتی عالی رتبه وارد دمشق شد.

اسحاق جهانگیری در این سفر دو روزه ضمن دیدار با رئیس جمهور، نخست وزیر و مسئولان سیاسی سوریه درنشست کمیته عالی دوکشور شرکت خواهد کرد.
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو