اسحاق جهانگیری در صدر هیاتی عالی‌رتبه وارد دمشق پایتخت سوریه شد.
۰۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۷
۰
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در صدر هیاتی عالی رتبه وارد دمشق شد.

اسحاق جهانگیری در این سفر دو روزه ضمن دیدار با رئیس جمهور، نخست وزیر و مسئولان سیاسی سوریه درنشست کمیته عالی دوکشور شرکت خواهد کرد.
اسحاق جهانگیری در صدر هیاتی عالی‌رتبه وارد دمشق پایتخت سوریه شد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در صدر هیاتی عالی رتبه وارد دمشق شد.

اسحاق جهانگیری در این سفر دو روزه ضمن دیدار با رئیس جمهور، نخست وزیر و مسئولان سیاسی سوریه درنشست کمیته عالی دوکشور شرکت خواهد کرد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}