محمد علیخانی تاکید کرد:
رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: امیدواریم با تشکیل کارگروهی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ایجاد شده هر چه سریعتر مطالبات دولت و شهرداری از هم شناسایی و تعیین وضعیت شوند.
۰۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۶:۱۴
۰

 

 

محمد علیخانی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورا با اشاره به عدم پرداخت مطالبات شهرداری از سوی دولت در حوزه حمل و نقل گفت: یک بخش از مطالبات شهرداری از دولت در حوزه حمل و نقل مربوط به یارانه بلیط اتوبوس و مترو است و بخشی دیگر مربوط به قانون صرفه جویی در مصرف سوخت است که به ازای هر سفر یا افزایش هر سفر در شهر تهران دولت می بایست 10 سنت به شهرداری تهران پرداخت کند که این مهم باید از سوی وزارت نفت انجام شود.

 

علیخانی ادامه داد: از سوی دیگر 30 درصد جرائم اخذ شده راهنمایی و رانندگی در شهر تهران می بایست به شهرداری تهران اختصاص یابد که بنا بر بررسی های کمیسیون عمران و آنچه که از سال 90 احصا شده تاکنون بالغ بر 1720 میلیارد تومان می بایست به شهرداری تهران پرداخت می شده که این مهم محقق نشده است.

 

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران همچنین افزود: در بحث پرداخت یارانه بلیط اتوبوس و مترو نیز اخیرا 10 میلیارد تومان در هر قسمت پرداخت شده که رقم بسیار ناچیزی است آن هم در ایام اربعین پرداخت شد که بر حسب نیازی بود که به سرویس دهی ناوگان حمل ونقل عمومی شهرداری داشتند و لذا می بینیم تاکنون اراده ای برای پرداخت این مطالبات نبوده است.

 

علیخانی همچنین اظهار داشت: مشکل دیگر این که هنوز رقم واقعی مطالبات شهرداری از دولت و دولت از شهرداری شناسایی نشده است و اینکه این مطالبات تهاتر شود در درجه بعدی اهمیت قرار می گیرد.

وی خاطر نشان ساخت: البته آنچه که اکنون به انجام رسیده ایجاد کارگروهی برای شناسایی این مطالبات از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است که امیدواریم هر چه زودتر این مطالبات شناسایی شوند و تعیین تکلیف شوند. نکته جالب این است که میزان مطالبات شهرداری از دولت از 7 هزار میلیارد تومان تا 20 هزار میلیارد تومان اعلام شده و لذا می بایست هر چه سریعتر میزان مطالبات مشخص شود.

 

محمد علیخانی گفت: اگر این مطالبات که ارقام کمی هم نیست پرداخت نشود به طور قطع و یقین وضعیت حمل و نقل عمومی به ویژه مترو بدتر می شود و این در حالی است که افزایش ترافیک و آلودگی هوا نیز در پی آن رخ خواهد داد. این افزایش آلودگی و ترافیک نیز تنها گریبان تهران را نخواهد گرفت چرا که تهران به عنوان پایتخت کشور بر شهر های دیگر نیز اثر گذار خواهد بود. لذا ما نباید به سمتی حرکت کنیم که شاهد تبدیل تهران به پارکینگ خودروها باشیم.

 

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: امیدواریم با تشکیل کارگروهی که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ایجاد شده هر چه سریعتر مطالبات دولت و شهرداری از هم شناسایی و تعیین وضعیت شوند.

 

 

محمد علیخانی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی شورا با اشاره به عدم پرداخت مطالبات شهرداری از سوی دولت در حوزه حمل و نقل گفت: یک بخش از مطالبات شهرداری از دولت در حوزه حمل و نقل مربوط به یارانه بلیط اتوبوس و مترو است و بخشی دیگر مربوط به قانون صرفه جویی در مصرف سوخت است که به ازای هر سفر یا افزایش هر سفر در شهر تهران دولت می بایست 10 سنت به شهرداری تهران پرداخت کند که این مهم باید از سوی وزارت نفت انجام شود.

 

علیخانی ادامه داد: از سوی دیگر 30 درصد جرائم اخذ شده راهنمایی و رانندگی در شهر تهران می بایست به شهرداری تهران اختصاص یابد که بنا بر بررسی های کمیسیون عمران و آنچه که از سال 90 احصا شده تاکنون بالغ بر 1720 میلیارد تومان می بایست به شهرداری تهران پرداخت می شده که این مهم محقق نشده است.

 

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران همچنین افزود: در بحث پرداخت یارانه بلیط اتوبوس و مترو نیز اخیرا 10 میلیارد تومان در هر قسمت پرداخت شده که رقم بسیار ناچیزی است آن هم در ایام اربعین پرداخت شد که بر حسب نیازی بود که به سرویس دهی ناوگان حمل ونقل عمومی شهرداری داشتند و لذا می بینیم تاکنون اراده ای برای پرداخت این مطالبات نبوده است.

 

علیخانی همچنین اظهار داشت: مشکل دیگر این که هنوز رقم واقعی مطالبات شهرداری از دولت و دولت از شهرداری شناسایی نشده است و اینکه این مطالبات تهاتر شود در درجه بعدی اهمیت قرار می گیرد.

وی خاطر نشان ساخت: البته آنچه که اکنون به انجام رسیده ایجاد کارگروهی برای شناسایی این مطالبات از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است که امیدواریم هر چه زودتر این مطالبات شناسایی شوند و تعیین تکلیف شوند. نکته جالب این است که میزان مطالبات شهرداری از دولت از 7 هزار میلیارد تومان تا 20 هزار میلیارد تومان اعلام شده و لذا می بایست هر چه سریعتر میزان مطالبات مشخص شود.

 

محمد علیخانی گفت: اگر این مطالبات که ارقام کمی هم نیست پرداخت نشود به طور قطع و یقین وضعیت حمل و نقل عمومی به ویژه مترو بدتر می شود و این در حالی است که افزایش ترافیک و آلودگی هوا نیز در پی آن رخ خواهد داد. این افزایش آلودگی و ترافیک نیز تنها گریبان تهران را نخواهد گرفت چرا که تهران به عنوان پایتخت کشور بر شهر های دیگر نیز اثر گذار خواهد بود. لذا ما نباید به سمتی حرکت کنیم که شاهد تبدیل تهران به پارکینگ خودروها باشیم.

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}