آیا هنگام فروش ماشین باید تمام عیب و نقص‌های آن به خریدار گفته شود و درصورتی که نگوییم معامله صحیح است؟
۰۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۶
۰

آیا هنگام فروش ماشین باید تمام عیب و نقص‌های آن به خریدار گفته شود و درصورتی که نگوییم معامله صحیح است؟
حکم شرعی بیان نکردن عیوب کالا هنگام معامله، چیست؟
به گزارش پارسینه، صفحه احکام شرعی سایت khamenei.ir در اینستاگرام درباره حکم شرعی بیان نکردن عیوب کالا هنگام معامله نوشت:

سوال: آیا هنگام فروش ماشین باید تمام عیب و نقص‌های آن به خریدار گفته شود و درصورتی که نگوییم معامله صحیح است؟

پاسخ: گفتن عیب واجب نیست، اما نباید عیب آن را مخفی کند یا دروغ بگوید و معامله صحیح است، ولی اگر مشتری عیب را نداند و بعد از معامله بفهمد، حق فسخ معامله یا دریافت ارش را دارد.
 
حکم شرعی بیان نکردن عیوب کالا هنگام معامله، چیست؟
منبع: افکار نیوز 
آیا هنگام فروش ماشین باید تمام عیب و نقص‌های آن به خریدار گفته شود و درصورتی که نگوییم معامله صحیح است؟

آیا هنگام فروش ماشین باید تمام عیب و نقص‌های آن به خریدار گفته شود و درصورتی که نگوییم معامله صحیح است؟
حکم شرعی بیان نکردن عیوب کالا هنگام معامله، چیست؟
به گزارش پارسینه، صفحه احکام شرعی سایت khamenei.ir در اینستاگرام درباره حکم شرعی بیان نکردن عیوب کالا هنگام معامله نوشت:

سوال: آیا هنگام فروش ماشین باید تمام عیب و نقص‌های آن به خریدار گفته شود و درصورتی که نگوییم معامله صحیح است؟

پاسخ: گفتن عیب واجب نیست، اما نباید عیب آن را مخفی کند یا دروغ بگوید و معامله صحیح است، ولی اگر مشتری عیب را نداند و بعد از معامله بفهمد، حق فسخ معامله یا دریافت ارش را دارد.
 
حکم شرعی بیان نکردن عیوب کالا هنگام معامله، چیست؟
منبع: افکار نیوز 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}