حضرت امیرالمومنین علی(ع): آرام آرام دوستان خود را فریب داده.....
۰۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۲
۰

کلمات قصار/ حضرت امیرالمومنین علی(ع): آرام آرام دوستان خود را فریب داده

 کلمات قصار / حضرت امیرالمومنین علی(ع):

شیطان
آرام آرام دوستان خود را 
فریب داده، راه رستگارى را بر روى
در بند شدگانش مى بندد

 

 

منبع: شفقنا                                                                                                                                          

حضرت امیرالمومنین علی(ع): آرام آرام دوستان خود را فریب داده.....

کلمات قصار/ حضرت امیرالمومنین علی(ع): آرام آرام دوستان خود را فریب داده

 کلمات قصار / حضرت امیرالمومنین علی(ع):

شیطان
آرام آرام دوستان خود را 
فریب داده، راه رستگارى را بر روى
در بند شدگانش مى بندد

 

 

منبع: شفقنا                                                                                                                                          

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}