رئیس دیوان محاسبات گزارش تعدادی از تخلفات سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری‌ها را در صحن علنی مجلس ارائه کرد.
۰۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۰
۰
عادل آذر صبح امروز در صحن مجلس با یادآوری اینکه از سال ۸۰ تا ۹۶، ۸۳۵ شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است افزود: در این مدت شاهد برخی تخلفات در واگذاری‌ها همچون ارزش‌گذاری کم شرکت‌ها و همچنین اهلیت نداشتن متقاضی خرید به ویژه در شرکت‌های همچون هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز، پالایش نفت کرمانشاه، کشت وصنعت مغان و شرکت المهدی و هرمزال و همچنین شرکت توسعه گردشگری بودیم.

رئیس دیوان محاسبات افزود: به عنوان نمونه شرکت نفت کرمانشاه ارزش واقعی آن ۶۱۷ میلیارد تومان بود که ۱۹۹ میلیارد تومان یعنی کمتر از یکسوم ارزش واقعی واگذار شده است.

عادل آذر ادامه داد: شرکت‌های آلومینیم المهدی و هرمزال ۹۱۴ میلیارد تومان واگذار شده است، در حالی که بعد از واگذاری ۳۴۶ میلیارد تومان جدید از دارایی‌ها و ارزش واقعی آن کشف شد که در واگذاری لحاظ نشده بود.

وی با بیان اینکه در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نیز تخلف عدیده و جدی مشاهده می‌شود گفت: ارزش واقعی این شرکت ۴ هزار میلیارد تومان بود، اما به متقاضی ۱۸۵۰ میلیارد تومان دادند.

عادل آذر با بیان اینکه ماشین‌سازی تبریز در سال ۹۴، ۶۱۱ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد، گفت: در واگذاری‌ها هر شش ماه باید شرکت‌ها ارزش‌گذاری شوند، چرا که ارزش آن تغییر می‌کند؛ اما متاسفانه در سال ۹۶ این شرکت با همان مبلغ سال ۹۴ واگذار شد که مغایرت صریح با قانون دارد.

وی با بیان اینکه در شرکت توسعه گردشگری هم شاهد تخلفات گسترده در نوع واگذاری و اهلیت متقاضی آن و همچنین ارزش واقعی شرکت مشاهده می‌شود، افزود: البته تخلفات این شرکت چندان در رسانه‌ها مطرح نشده، اما موضوع‌اش بسیار مهم است؛ چرا که درسال نود ۱۰۲ میلیارد واگذار شد که غیرقانونی بود و پس از مدتی این واگذاری ابطال شد چرا که ارزش واقعی آن سه برابر این میزان بود و در این باره به سازمان خصوصی‌سازی هم چندین بار تذکر دادیم.

وی در توضیح بیشتر افزود: البته این شرکت هتل‌ها و دارایی‌های زیادی در استان‌های مختلف دارد که حتی در واگذاری ملاحظه نشده بود. به عنوان نمونه فقط در شهر اصفهان این شرکت ۲۲ هزار متر مربع زمین به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان دارد که عملا کمتر از ۱۰ درصد یعنی ۲۶ میلیارد تومان برایش در نظر گرفته بودند.

عادل آذر در ادامه این گزارش بیان اینکه سال ۹۶ از حیث منابع درآمدی سال موفقی بود گفت: پارسال درآمد‌های دولت ۱۱۳ درصد محقق شده است البته مصارف نیز ۱۱۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
رئیس دیوان محاسبات گزارش تعدادی از تخلفات سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری‌ها را در صحن علنی مجلس ارائه کرد.
عادل آذر صبح امروز در صحن مجلس با یادآوری اینکه از سال ۸۰ تا ۹۶، ۸۳۵ شرکت دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است افزود: در این مدت شاهد برخی تخلفات در واگذاری‌ها همچون ارزش‌گذاری کم شرکت‌ها و همچنین اهلیت نداشتن متقاضی خرید به ویژه در شرکت‌های همچون هپکو اراک، ماشین‌سازی تبریز، پالایش نفت کرمانشاه، کشت وصنعت مغان و شرکت المهدی و هرمزال و همچنین شرکت توسعه گردشگری بودیم.

رئیس دیوان محاسبات افزود: به عنوان نمونه شرکت نفت کرمانشاه ارزش واقعی آن ۶۱۷ میلیارد تومان بود که ۱۹۹ میلیارد تومان یعنی کمتر از یکسوم ارزش واقعی واگذار شده است.

عادل آذر ادامه داد: شرکت‌های آلومینیم المهدی و هرمزال ۹۱۴ میلیارد تومان واگذار شده است، در حالی که بعد از واگذاری ۳۴۶ میلیارد تومان جدید از دارایی‌ها و ارزش واقعی آن کشف شد که در واگذاری لحاظ نشده بود.

وی با بیان اینکه در واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان نیز تخلف عدیده و جدی مشاهده می‌شود گفت: ارزش واقعی این شرکت ۴ هزار میلیارد تومان بود، اما به متقاضی ۱۸۵۰ میلیارد تومان دادند.

عادل آذر با بیان اینکه ماشین‌سازی تبریز در سال ۹۴، ۶۱۱ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد، گفت: در واگذاری‌ها هر شش ماه باید شرکت‌ها ارزش‌گذاری شوند، چرا که ارزش آن تغییر می‌کند؛ اما متاسفانه در سال ۹۶ این شرکت با همان مبلغ سال ۹۴ واگذار شد که مغایرت صریح با قانون دارد.

وی با بیان اینکه در شرکت توسعه گردشگری هم شاهد تخلفات گسترده در نوع واگذاری و اهلیت متقاضی آن و همچنین ارزش واقعی شرکت مشاهده می‌شود، افزود: البته تخلفات این شرکت چندان در رسانه‌ها مطرح نشده، اما موضوع‌اش بسیار مهم است؛ چرا که درسال نود ۱۰۲ میلیارد واگذار شد که غیرقانونی بود و پس از مدتی این واگذاری ابطال شد چرا که ارزش واقعی آن سه برابر این میزان بود و در این باره به سازمان خصوصی‌سازی هم چندین بار تذکر دادیم.

وی در توضیح بیشتر افزود: البته این شرکت هتل‌ها و دارایی‌های زیادی در استان‌های مختلف دارد که حتی در واگذاری ملاحظه نشده بود. به عنوان نمونه فقط در شهر اصفهان این شرکت ۲۲ هزار متر مربع زمین به مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان دارد که عملا کمتر از ۱۰ درصد یعنی ۲۶ میلیارد تومان برایش در نظر گرفته بودند.

عادل آذر در ادامه این گزارش بیان اینکه سال ۹۶ از حیث منابع درآمدی سال موفقی بود گفت: پارسال درآمد‌های دولت ۱۱۳ درصد محقق شده است البته مصارف نیز ۱۱۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}