وزیر امور خارجه گفت: برخوردهای سیاسی لازم با امارات به خاطر برخورد و رفتار غیرقابل قبول با جمهوری اسلامی و مشکلاتی که برای بازرگانان ایجاد کرده، صورت گرفته است.
۰۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۹
۰
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در نشست علنی امروز دوشنبه (۸ بهمن ۹۷) در جریان سوال جمشید جعفرپور نماینده لارستان در باره علت بی‌توجهی به حقوق بازرگانان و صرافان ایرانی در پاسخ به این سوال اظهار داشت: متاسفانه دولت امارات متحده عربی علی‌رغم روابط گسترده اقتصادی با جمهوری اسلامی به دلیل اشتباهات سیاسی و راهبردی مسئولان آن در جنگ‌های مختلف به ویژه جنگ علیه مردم مظلوم یمن، وارد یک مرحله برخورد غیرقابل قبول با جمهوری اسلامی شده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی در این خصوص علاوه بر روابط دیپلماتیک، راه‌های دیگری برای ایجاد روزنه در راستای ایجاد روابط اقتصادی ایجاد کرده است مانند ایجاد کشور‌های جایگزین.

وزیر امور خارجه در همین زمینه خاطرنشان کرد: البته تعدادی از بازرگانان ایرانی در امارات دچار مشکل شدند و تعداد زیادی هم نقل مکان کردند که ما شرایط را برای آن‌ها فراهم کردیم تا به نقاط کشور‌های دیگر نقل مکان کنند و برخورد‌های سیاسی لازم با امارات صورت گرفته است.
وزیر امور خارجه گفت: برخوردهای سیاسی لازم با امارات به خاطر برخورد و رفتار غیرقابل قبول با جمهوری اسلامی و مشکلاتی که برای بازرگانان ایجاد کرده، صورت گرفته است.
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در نشست علنی امروز دوشنبه (۸ بهمن ۹۷) در جریان سوال جمشید جعفرپور نماینده لارستان در باره علت بی‌توجهی به حقوق بازرگانان و صرافان ایرانی در پاسخ به این سوال اظهار داشت: متاسفانه دولت امارات متحده عربی علی‌رغم روابط گسترده اقتصادی با جمهوری اسلامی به دلیل اشتباهات سیاسی و راهبردی مسئولان آن در جنگ‌های مختلف به ویژه جنگ علیه مردم مظلوم یمن، وارد یک مرحله برخورد غیرقابل قبول با جمهوری اسلامی شده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی در این خصوص علاوه بر روابط دیپلماتیک، راه‌های دیگری برای ایجاد روزنه در راستای ایجاد روابط اقتصادی ایجاد کرده است مانند ایجاد کشور‌های جایگزین.

وزیر امور خارجه در همین زمینه خاطرنشان کرد: البته تعدادی از بازرگانان ایرانی در امارات دچار مشکل شدند و تعداد زیادی هم نقل مکان کردند که ما شرایط را برای آن‌ها فراهم کردیم تا به نقاط کشور‌های دیگر نقل مکان کنند و برخورد‌های سیاسی لازم با امارات صورت گرفته است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}