طبق آماری که توسط بلومبرگ از نوآورترین کشور‌های جهان در سال ۲۰۱۹ منتشر شده، کره جنوبی با ۸۷.۳۸ امتیاز در صدر قرار گرفت.
۰۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۵
۰
طبق آماری که توسط بلومبرگ از نوآورترین کشور‌های جهان در سال ۲۰۱۹ منتشر شده، کره جنوبی با ۸۷.۳۸ امتیاز در صدر قرار گرفت و آلمان و فنلاند به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. ایران با مجموع امتیاز ۵۲.۸۱ در رتبه ۴۷ جهان جای گرفته است.
 
نوآورترین کشور‌های جهان در سال ۲۰۱۹+ اینفو گرافیک
 
 
منبع:بلومبرگ
طبق آماری که توسط بلومبرگ از نوآورترین کشور‌های جهان در سال ۲۰۱۹ منتشر شده، کره جنوبی با ۸۷.۳۸ امتیاز در صدر قرار گرفت.
طبق آماری که توسط بلومبرگ از نوآورترین کشور‌های جهان در سال ۲۰۱۹ منتشر شده، کره جنوبی با ۸۷.۳۸ امتیاز در صدر قرار گرفت و آلمان و فنلاند به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند. ایران با مجموع امتیاز ۵۲.۸۱ در رتبه ۴۷ جهان جای گرفته است.
 
نوآورترین کشور‌های جهان در سال ۲۰۱۹+ اینفو گرافیک
 
 
منبع:بلومبرگ
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}