نایب رئیس مجلس با اشاره به قرائت گزارش تفریغ بودجه‌ ۹۶ گفت که کمیسیون‌های مجلس در جلساتی به بررسی عملکرد دولت بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۶ پرداخته و گزارش آن را ظرف یک ماه آینده به مجلس ارائه کند.
۰۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۰
۰

مسعود پزشکیان که اداره جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس را برعهده داشت، ضمن قدردانی از عادل آذر رئیس دیوان محاسبات برای تهیه گزارش تفریغ بودجه ۹۶ گفت: لازم است نمایندگان نسبت به این گزارش توجه لازم داشته باشند چون ما برای یک سال بودجه می‌نویسیم باید مشخص شود که عملکرد چگونه بوده است.

وی افزود: بر این اساس لازم است رؤسای کمیسیون‌ها تمام بندهای گزارش تفریغ را بررسی کرده تا مغایرت‌های عملکردی با بودجه را به صورت جدی پیگیری کنند. در عرض یک ماه آینده طبق ماده ۲۳۴ گزارشی به مجلس داده تا عملکرد دولت و وزیران مشخص شود.

نایب رئیس مجلس با اشاره به قرائت گزارش تفریغ بودجه‌ ۹۶ گفت که کمیسیون‌های مجلس در جلساتی به بررسی عملکرد دولت بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۹۶ پرداخته و گزارش آن را ظرف یک ماه آینده به مجلس ارائه کند.

مسعود پزشکیان که اداره جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس را برعهده داشت، ضمن قدردانی از عادل آذر رئیس دیوان محاسبات برای تهیه گزارش تفریغ بودجه ۹۶ گفت: لازم است نمایندگان نسبت به این گزارش توجه لازم داشته باشند چون ما برای یک سال بودجه می‌نویسیم باید مشخص شود که عملکرد چگونه بوده است.

وی افزود: بر این اساس لازم است رؤسای کمیسیون‌ها تمام بندهای گزارش تفریغ را بررسی کرده تا مغایرت‌های عملکردی با بودجه را به صورت جدی پیگیری کنند. در عرض یک ماه آینده طبق ماده ۲۳۴ گزارشی به مجلس داده تا عملکرد دولت و وزیران مشخص شود.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}