اعطا خبر داد:
رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران از برگزاری اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری همایش «تهران؛ چهار دهه معماری و طرح‌های شهری» خبر داد.
۰۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۲
۰

 

ب علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران از برگزاری اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری همایش «تهران؛ چهار دهه معماری و طرح‌های شهری» خبر داد.
علی اعطا با اشاره به برگزاری همایش «تهران؛ چهار دهه معماری و طرح‌های شهری» که آخرین هفته بهمن ماه امسال به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران توسط کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای اسلامی شهر تهران برگزار می‌شود، اظهار کرد: تا به امروز شورای اجرایی، جلسات متعددی را در خصوص شیوه برگزاری همایش تشکیل داده است.
رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران ادامه داد: اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری به زودی به ریاست سید محمد بهشتی،‌عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی برگزار خواهد شد.

 

رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران از برگزاری اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری همایش «تهران؛ چهار دهه معماری و طرح‌های شهری» خبر داد.

 

ب علی اعطا رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران از برگزاری اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری همایش «تهران؛ چهار دهه معماری و طرح‌های شهری» خبر داد.
علی اعطا با اشاره به برگزاری همایش «تهران؛ چهار دهه معماری و طرح‌های شهری» که آخرین هفته بهمن ماه امسال به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران توسط کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای اسلامی شهر تهران برگزار می‌شود، اظهار کرد: تا به امروز شورای اجرایی، جلسات متعددی را در خصوص شیوه برگزاری همایش تشکیل داده است.
رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران ادامه داد: اولین جلسه شورای سیاست‌گذاری به زودی به ریاست سید محمد بهشتی،‌عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی برگزار خواهد شد.

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}