پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری استفتائات جدید (بهمن ماه) حضرت آیت الله خامنه‌ای را منتشر کرد.
۰۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۲:۳۸
۰


به گزارش پارسینه، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری استفتائات جدید (بهمن ماه) حضرت آیت الله خامنه‌ای را منتشر کرد.

س. شغلم میوه فروشی است، طبیعی است که برای فروش میوه عیب‌های آن را مخفی کنیم مثل اینکه جلوی میوه ها را از بهترین پر کنیم، البته هنگام خرید مشتری میوه را دست چین می کند، یا برای جلوگیری از پژمردگی، میوه های مثل هویج را که قرار است فردا بفروشیم، در آب می گذاریم و صبح خشک می کنیم یا میوه های شب قبل را با میوه های جدید مخلوط می کنیم، آیا این کارها غش در معامله است؟

جواب: اگر فروشنده، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و کاری کند که قیمت مال در نظر مشتری زیاد شود، این کار تدلیس است و در این صورت اگر خریدار فریب بخورد، حق فسخ معامله را دارد.

نماز آیات در تعدد زلزله

س. امشب ۴آذر در کرمانشاه در فاصله چند ثانیه دو زلزله رخ داد، طوری که همه گمان کردیم یک زلزله است، اما از اخبار متوجه شدیم دو زلزلۀ جدا از هم بوده است، آیا باید دو نماز آیات بخوانیم؟

جواب: اگر عرفاً یک زلزله محسوب شود و عموم مردم یک زلزله حس کرده باشند، یک نماز آیات واجب است.

شرکت ظاهری در نماز جماعت

س. به دلیل مصلحتی عقلایی به امام جماعتی که عادل نمی دانم اقتدا می کنم و بعد نماز را اعاده می کنم، اگر من واسطۀ اتصالِ امام به مامومین باشم، واجب است به آنها بگویم که نمازم را اعاده می کنم؟

جواب: لازم نیست بگویید.

مالکیت آثار معنوی

س. آیا مالکین آثار معنوی، مثل نویسنده، تولید کنندۀ نرم افزار یا ناشر، می توانند شرط کنند که:

الف) خریدار کتاب یا سی دی را در اختیار دیگران قرار ندهد.

ب) خریدار مطالب مندرج در این کتاب را به دیگران آموزش ندهد.

جواب : اگر این شرط ضمن معامله باشد، فی نفسه اشکال ندارد و در صورت قبول آن از طرف مشتری، عمل به آن لازم است.

جایزه مسابقات اینترنتی

س. شرکت در مسابقات اینترنتی که با جواب دادن به سؤالات، جایزه دریافت می شود، جایز است؟

جواب: اگر شرکت در مسابقه رایگان باشد یا بین افراد متعدد نباشد که مبالغ بازنده به برنده پرداخت می شود، اشکال ندارد.

قرائت امام جماعت

س.

الف) اگر قرائت امام جماعت صحیح نباشد، مثلا بجای کسره، فتحه بخواند، آیا اقتدا صحیح است ؟

ب) تکلیف نمازهائی که قبلا به ایشان اقتدا کرده ایم، چیست؟

جواب:

الف) اگر قرائت امام جماعت ـ حتی نسبت به حرکات حروف ـ صحیح نباشد، اقتداء صحیح نیست.

ب) اگر نمی دانستید قرائت امام جماعت اشکال دارد یا اعتقاد داشتید اقتداء صحیح است، نمازهای گذشته صحیح است.

حجاب در اماکن ورزشی

س. آیا بانوان می توانند برای ورزش در حضور نامحرم، مانند کوهنوردی یا بعضی از سالن‌های ورزشی، از لباس مخصوص ورزش استفاده کنند؟

جواب: بانوان محترم باید در اماکنی که در معرض دید نامحرم هستند، حجاب واجب را مراعات کنند و تفاوتی میان حالت ورزش و غیر آن نیست و نباید لباس یا حرکاتی که بانوان انجام می دهند به گونه ای باشد که موجب جلب توجه نامحرم و مفسده انگیز باشد.
 
منبع: افکار نیوز 
پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری استفتائات جدید (بهمن ماه) حضرت آیت الله خامنه‌ای را منتشر کرد.


به گزارش پارسینه، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری استفتائات جدید (بهمن ماه) حضرت آیت الله خامنه‌ای را منتشر کرد.

س. شغلم میوه فروشی است، طبیعی است که برای فروش میوه عیب‌های آن را مخفی کنیم مثل اینکه جلوی میوه ها را از بهترین پر کنیم، البته هنگام خرید مشتری میوه را دست چین می کند، یا برای جلوگیری از پژمردگی، میوه های مثل هویج را که قرار است فردا بفروشیم، در آب می گذاریم و صبح خشک می کنیم یا میوه های شب قبل را با میوه های جدید مخلوط می کنیم، آیا این کارها غش در معامله است؟

جواب: اگر فروشنده، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و کاری کند که قیمت مال در نظر مشتری زیاد شود، این کار تدلیس است و در این صورت اگر خریدار فریب بخورد، حق فسخ معامله را دارد.

نماز آیات در تعدد زلزله

س. امشب ۴آذر در کرمانشاه در فاصله چند ثانیه دو زلزله رخ داد، طوری که همه گمان کردیم یک زلزله است، اما از اخبار متوجه شدیم دو زلزلۀ جدا از هم بوده است، آیا باید دو نماز آیات بخوانیم؟

جواب: اگر عرفاً یک زلزله محسوب شود و عموم مردم یک زلزله حس کرده باشند، یک نماز آیات واجب است.

شرکت ظاهری در نماز جماعت

س. به دلیل مصلحتی عقلایی به امام جماعتی که عادل نمی دانم اقتدا می کنم و بعد نماز را اعاده می کنم، اگر من واسطۀ اتصالِ امام به مامومین باشم، واجب است به آنها بگویم که نمازم را اعاده می کنم؟

جواب: لازم نیست بگویید.

مالکیت آثار معنوی

س. آیا مالکین آثار معنوی، مثل نویسنده، تولید کنندۀ نرم افزار یا ناشر، می توانند شرط کنند که:

الف) خریدار کتاب یا سی دی را در اختیار دیگران قرار ندهد.

ب) خریدار مطالب مندرج در این کتاب را به دیگران آموزش ندهد.

جواب : اگر این شرط ضمن معامله باشد، فی نفسه اشکال ندارد و در صورت قبول آن از طرف مشتری، عمل به آن لازم است.

جایزه مسابقات اینترنتی

س. شرکت در مسابقات اینترنتی که با جواب دادن به سؤالات، جایزه دریافت می شود، جایز است؟

جواب: اگر شرکت در مسابقه رایگان باشد یا بین افراد متعدد نباشد که مبالغ بازنده به برنده پرداخت می شود، اشکال ندارد.

قرائت امام جماعت

س.

الف) اگر قرائت امام جماعت صحیح نباشد، مثلا بجای کسره، فتحه بخواند، آیا اقتدا صحیح است ؟

ب) تکلیف نمازهائی که قبلا به ایشان اقتدا کرده ایم، چیست؟

جواب:

الف) اگر قرائت امام جماعت ـ حتی نسبت به حرکات حروف ـ صحیح نباشد، اقتداء صحیح نیست.

ب) اگر نمی دانستید قرائت امام جماعت اشکال دارد یا اعتقاد داشتید اقتداء صحیح است، نمازهای گذشته صحیح است.

حجاب در اماکن ورزشی

س. آیا بانوان می توانند برای ورزش در حضور نامحرم، مانند کوهنوردی یا بعضی از سالن‌های ورزشی، از لباس مخصوص ورزش استفاده کنند؟

جواب: بانوان محترم باید در اماکنی که در معرض دید نامحرم هستند، حجاب واجب را مراعات کنند و تفاوتی میان حالت ورزش و غیر آن نیست و نباید لباس یا حرکاتی که بانوان انجام می دهند به گونه ای باشد که موجب جلب توجه نامحرم و مفسده انگیز باشد.
 
منبع: افکار نیوز 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}