عبدالمحمد جرجانی، اظهار داشت: مدارس کلیه روستا‌های حاشیه رودخانه دز که بیشتر مدارس ابتدایی بوده در دو نوبت صبح و عصر تعطیل هستند.
۰۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۶
۰

رئیس آموزش پرورش شهرستان دزفول گفت: فردا دوشنبه ۸بمهن ماه برخی از مدارس شهرستان دزفول به دلیل احتمال وقوع سیلاب تعطیل اعلام شدند.

وی افزود: مدارس روستا‌های زاویه، شوهان، بنه عاطی، بنه حاجات، و نیز روستا‌های پیروزی، بهروزی و امیرالمومنین بنا بر اعلام ستاد بحران شهرستان دزفول به دلیل احتمال وقوع سیلاب فردا تعطیل است.

مدیرآموزش و پرورش دزفول افزود: تاکنون برای تعطیلی دیگر مدارس شهرستان تصمیمی اتخاذ نشده است.

 

عبدالمحمد جرجانی، اظهار داشت: مدارس کلیه روستا‌های حاشیه رودخانه دز که بیشتر مدارس ابتدایی بوده در دو نوبت صبح و عصر تعطیل هستند.

رئیس آموزش پرورش شهرستان دزفول گفت: فردا دوشنبه ۸بمهن ماه برخی از مدارس شهرستان دزفول به دلیل احتمال وقوع سیلاب تعطیل اعلام شدند.

وی افزود: مدارس روستا‌های زاویه، شوهان، بنه عاطی، بنه حاجات، و نیز روستا‌های پیروزی، بهروزی و امیرالمومنین بنا بر اعلام ستاد بحران شهرستان دزفول به دلیل احتمال وقوع سیلاب فردا تعطیل است.

مدیرآموزش و پرورش دزفول افزود: تاکنون برای تعطیلی دیگر مدارس شهرستان تصمیمی اتخاذ نشده است.

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید