مرتضی الویری خبر داد: 
رییس شورای عالی استان‌ها گفت: با پیگیری‌های به عمل آمده ۳۲۰۰ میلیارد تومان سهم مالیات ارزش افزوده که قرار بود از بودجه شهرداری‌ها کم شود به بودجه شهرداری‌ها بازگشت.
۰۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۲۳
۰

مرتضی الویری در یکصد و نوزدهمین جلسه شورا با اعلام این خبر گفت: در لایحه دولت مقرر شده بود که ۳۲۰۰ میلیارد تومان از بودجه شهرداری ها که مربوط به مالیات ارزش افزوده می شود کم شود که این امر در رای گیری اولیه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود.

وی ادامه داد: شورای نگهبان با این امر مخالفت می کند و مقرر می شود این موضوع مجددا در مجلس شورای اسلامی رای گیری شود. با پیگیری هایی که از سوی شورای عالی استان ها و شورای شهر تهران صورت گرفت سبب شد امروز در رای گیری نمایندگان این میزان اعتبار به بودجه شهرداری بازگردد.

رییس شورای عالی استان‌ها گفت: با پیگیری‌های به عمل آمده ۳۲۰۰ میلیارد تومان سهم مالیات ارزش افزوده که قرار بود از بودجه شهرداری‌ها کم شود به بودجه شهرداری‌ها بازگشت.

مرتضی الویری در یکصد و نوزدهمین جلسه شورا با اعلام این خبر گفت: در لایحه دولت مقرر شده بود که ۳۲۰۰ میلیارد تومان از بودجه شهرداری ها که مربوط به مالیات ارزش افزوده می شود کم شود که این امر در رای گیری اولیه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده بود.

وی ادامه داد: شورای نگهبان با این امر مخالفت می کند و مقرر می شود این موضوع مجددا در مجلس شورای اسلامی رای گیری شود. با پیگیری هایی که از سوی شورای عالی استان ها و شورای شهر تهران صورت گرفت سبب شد امروز در رای گیری نمایندگان این میزان اعتبار به بودجه شهرداری بازگردد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}