دزدان ناشناس، شبانه پایه‌های گاردریل کنار جاده روستایی مرزن آباد چالوس را سرقت کردند. شامگاه چهارشنبه ۳ بهمن، گزارش سرقت پایه‌های گاردریل حاشیه جاده روستای گرمابک بخش مرزن آباد چالوس به پاسگاه منطقه اعلام شد. شواهد نشان می‌داد سارقان با اطلاع از اینکه گاردریل‌ها دولتی بوده و امکان فروش آن‌ها وجود ندارد با دستگاه هوابرش فقط پایه‌ها را بریده و با خود برده بودند.
۰۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۲
دزدان ناشناس، شبانه پایه‌های گاردریل کنار جاده روستایی مرزن آباد چالوس را سرقت کردند. شامگاه چهارشنبه ۳ بهمن، گزارش سرقت پایه‌های گاردریل حاشیه جاده روستای گرمابک بخش مرزن آباد چالوس به پاسگاه منطقه اعلام شد. شواهد نشان می‌داد سارقان با اطلاع از اینکه گاردریل‌ها دولتی بوده و امکان فروش آن‌ها وجود ندارد با دستگاه هوابرش فقط پایه‌ها را بریده و با خود برده بودند.
۰۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۰۲
۲

سرقت سریالی پایه‌های گاردریل!

50
نظرات
ناشناس
دولت دزد مردم دزد
ناشناس
کشور در اوج فقر به سر می برد. جالب اینکه در دولت گذشته هیچ گونه گزارشی مبنی بر شباهت اخبار فوق وجود نداشته است این موضوع عملکرد 40 ساله حکومت جدید را به خوبی نشان میدهد..
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو