سخنگوی وزارت امور خارجه انفجارهای امروز در یک مراسم مذهبی در کلیسایی در جنوب فیلیپین را محکوم کرد.
۰۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۶
۰
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه انفجار‌های امروز در یک مراسم مذهبی در کلیسایی در جنوب فیلیپین را که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها تن شد، محکوم و با دولت و ملت فیلیپین و خانواده قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرد.

قاسمی افزود: توسل به روش‌های خشونت‌آمیز که قربانیان اصلی آن انسان‌های بی‌گناه هستند، در هر جا که باشد منفور و مردود است.
سخنگوی وزارت امور خارجه انفجارهای امروز در یک مراسم مذهبی در کلیسایی در جنوب فیلیپین را محکوم کرد.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه انفجار‌های امروز در یک مراسم مذهبی در کلیسایی در جنوب فیلیپین را که منجر به کشته و زخمی شدن ده‌ها تن شد، محکوم و با دولت و ملت فیلیپین و خانواده قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرد.

قاسمی افزود: توسل به روش‌های خشونت‌آمیز که قربانیان اصلی آن انسان‌های بی‌گناه هستند، در هر جا که باشد منفور و مردود است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}