سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات با اشاره به جلسه امروز دادگاه مطبوعات گفت: مدیر مسئول "خبرگزاری ایلنا" و مدیر مسئول و سردبیر سایت "پارس‌نیوز" مجرم شناخته شدند.
۰۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۳
۰
احمد مؤمنی‌راد با اشاره به برگزاری جلسه امروز دادگاه مطبوعات با حضور اعضای هیئت منصفه این دادگاه گفت: جلسه امروز در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی برگزار شد.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات با اشاره به بررسی شکایات از مدیر مسئول "خبرگزاری ایلنا" عنوان کرد: یکی از شکات که دولتی بود اعلام رضایت کرد، اما در پرونده دوم که با اتهام «نشر مطالب خلاف واقع» مواجه بود، با اکثریت آراء مجرم شناخته شد.

وی افزود: مدیر مسئول این خبرگزاری همچنین مستحق تخفیف دانسته نشد.

مؤمنی‌راد همچنین درباره پرونده دیگر بررسی شده در جلسه امروز گفت: مدیر مسئول و سردبیر سایت "پارس‌نیوز" نیز که با اتهامات "نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع" و "افتراء" مواجه بودند با اکثریت آراء در هر دو اتهام مجرم شناخته و مستحق تخفیف دانسته شدند.
سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات با اشاره به جلسه امروز دادگاه مطبوعات گفت: مدیر مسئول "خبرگزاری ایلنا" و مدیر مسئول و سردبیر سایت "پارس‌نیوز" مجرم شناخته شدند.
احمد مؤمنی‌راد با اشاره به برگزاری جلسه امروز دادگاه مطبوعات با حضور اعضای هیئت منصفه این دادگاه گفت: جلسه امروز در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی برگزار شد.

سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات با اشاره به بررسی شکایات از مدیر مسئول "خبرگزاری ایلنا" عنوان کرد: یکی از شکات که دولتی بود اعلام رضایت کرد، اما در پرونده دوم که با اتهام «نشر مطالب خلاف واقع» مواجه بود، با اکثریت آراء مجرم شناخته شد.

وی افزود: مدیر مسئول این خبرگزاری همچنین مستحق تخفیف دانسته نشد.

مؤمنی‌راد همچنین درباره پرونده دیگر بررسی شده در جلسه امروز گفت: مدیر مسئول و سردبیر سایت "پارس‌نیوز" نیز که با اتهامات "نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع" و "افتراء" مواجه بودند با اکثریت آراء در هر دو اتهام مجرم شناخته و مستحق تخفیف دانسته شدند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}