در این فیلم مشاهده خواهید کرد که چگونه یک راننده آمریکایی که بنظر می رسد شرایط عادی و متعادل ندارد در بزرگراهی واقع در سن دیگو، از لاین سرعت خارج و به شدت و شتاب وارد خاکریز و سپس واژگون می شود!
۰۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۹
۰
در این فیلم مشاهده خواهید کرد که چگونه یک راننده آمریکایی که بنظر می رسد شرایط عادی و متعادل ندارد در بزرگراهی واقع در سن دیگو، از لاین سرعت خارج و به شدت و شتاب وارد خاکریز و سپس واژگون می شود!
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}