سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری از اقدام ایثارگرانه یک جوان برای نجات جان یک شهروند در ایستگاه مترو سعدی خبر داد.
۰۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۱
سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری از اقدام ایثارگرانه یک جوان برای نجات جان یک شهروند در ایستگاه مترو سعدی خبر داد.
۰۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۱
۰

سرهنگ جلیلیان گفت: ساعت ۱۷:۴۵ امروز مرد ۲۵ ساله‌ای که بر اثر استعمال مواد مخدر دچار توهم بود در ایستگاه متروی سعدی خود را جلوی قطار انداخت که یکی از شهروندان فهمیم و فداکار حدود ۳۵ ساله بدون‌درنگ برای نجات وی به داخل ریل رفت که ناگهان قطار با هر دو برخورد کرد.

سرکلانتر هفتم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: در این حادثه هر دو نفر به‌شدت مصدوم و به بیمارستان منتقل شدند.

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو