صفحه رسمی سایت فیفا با انتشار توییتری خواستار انتخاب تاثیرگذارترین مهاجم ملت‌ها آسیا شد.
۰۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۰
۰

جام ملت‌های آسیا به مرحه نیمه نهایی رسید است و ۴ تیم ایران، قطر، امارات و ژاپن برای حضور در فینال و کسب قهرمانی با صلاح‌های زهردار خود در خط حمله به دنبال گشودن دروازه رقبا هستند.

سایت رسمی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با انتشار توییتری خواهان انتخاب تاثیرگذارترن و برترین مهاجم ملت‌های آسیا شد.

علی مبخوت امارات، المعز علی از قطر، سردار آزمون از ایران و ریتسو دان از ژاپن برترین مهاجمانی هستند که فیفا از مخاطبان خود خواسته تا یکی را به عنوان برترین با ذکر دلیل معرفی کنند.

نظرسنجی فیفا برای انتخاب برترین مهاجم جام

صفحه رسمی سایت فیفا با انتشار توییتری خواستار انتخاب تاثیرگذارترین مهاجم ملت‌ها آسیا شد.

جام ملت‌های آسیا به مرحه نیمه نهایی رسید است و ۴ تیم ایران، قطر، امارات و ژاپن برای حضور در فینال و کسب قهرمانی با صلاح‌های زهردار خود در خط حمله به دنبال گشودن دروازه رقبا هستند.

سایت رسمی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا با انتشار توییتری خواهان انتخاب تاثیرگذارترن و برترین مهاجم ملت‌های آسیا شد.

علی مبخوت امارات، المعز علی از قطر، سردار آزمون از ایران و ریتسو دان از ژاپن برترین مهاجمانی هستند که فیفا از مخاطبان خود خواسته تا یکی را به عنوان برترین با ذکر دلیل معرفی کنند.

نظرسنجی فیفا برای انتخاب برترین مهاجم جام

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}