سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: طبق قانون هیچگونه افزایش قیمت و نرخ تکلیفی برای بلیت هواپیما در پیک‌های زمانی وجود ندارد.
۰۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۶
۰

رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، با بیان اینکه بر اساس قانون، سازمان هواپیمایی کشوری دستور و تکلیفی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما نداده است و ما هیچ نرخ تکلیفی برای پرواز‌ها نداریم گفت: شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌های مسافرتی حق افزایش قیمت بلیت پرواز‌های داخلی را ندارند.

وی ادامه داد: انجمن شرکت‌های هواپیمایی طی جلسه‌ای که با حضور مدیران شرکت‌های هواپیمایی برگزار کردند سقف و کفی برای قیمت بلیت پرواز‌ها تعیین و لیست نهایی قیمت پرواز‌ها را در سایت خود منتشر کرده‌اند.

جعفرزاده اظهار کرد: شرکت‌های هواپیمایی هزینه تمام شده یک ساعت صندلی پرواز را محاسبه کردند و بر اساس آن چارچوب قیمت‌های خود را تعیین کردند بنابراین هیچ آژانس هواپیمایی حق ندارد بلیت با قیمت بالاتر از این نرخ به مسافران خود بفروشد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اظهار کرد: در برخی از پیک‌های زمانی قیمت بلیت‌ها به طور طبیعی افزایش و در برخی از بازه‌های زمانی قیمت بلیت هواپیما کاهش چشمگیری می‌یابد بنابراین به طور میانگین قیمت بلیت هواپیما‌ها افزایش نیافته است.

وی با اشاره به اینکه قیمت بلیت پرواز‌های داخلی در تعطیلات هفته آینده افزایش نیافته است گفت: این قیمت‌ها در پیک‌های زمانی طبیعی است و در برخی از بازه‌های زمانی قیمت‌ها پایین‌تر از نرخ‌های معمول خود است بنابراین چنین قیمت‌هایی در مسیر‌های سیاحتی و زیارتی معمول است.

جعفرزاده در پایان گفت: مسافران می‌توانند در صورت خرید بلیت هواپیما بیشتر از نرخ‌های موجود در لیست شرکت‌های هواپیمایی شکایت‌های خود را به سازمان هواپیمایی ارائه کنند تا بلیت‌های آن‌ها برگشت داده شود.

سخنگوی سازمان هواپیمایی گفت: طبق قانون هیچگونه افزایش قیمت و نرخ تکلیفی برای بلیت هواپیما در پیک‌های زمانی وجود ندارد.

رضا جعفرزاده سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، با بیان اینکه بر اساس قانون، سازمان هواپیمایی کشوری دستور و تکلیفی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما نداده است و ما هیچ نرخ تکلیفی برای پرواز‌ها نداریم گفت: شرکت‌های هواپیمایی و آژانس‌های مسافرتی حق افزایش قیمت بلیت پرواز‌های داخلی را ندارند.

وی ادامه داد: انجمن شرکت‌های هواپیمایی طی جلسه‌ای که با حضور مدیران شرکت‌های هواپیمایی برگزار کردند سقف و کفی برای قیمت بلیت پرواز‌ها تعیین و لیست نهایی قیمت پرواز‌ها را در سایت خود منتشر کرده‌اند.

جعفرزاده اظهار کرد: شرکت‌های هواپیمایی هزینه تمام شده یک ساعت صندلی پرواز را محاسبه کردند و بر اساس آن چارچوب قیمت‌های خود را تعیین کردند بنابراین هیچ آژانس هواپیمایی حق ندارد بلیت با قیمت بالاتر از این نرخ به مسافران خود بفروشد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اظهار کرد: در برخی از پیک‌های زمانی قیمت بلیت‌ها به طور طبیعی افزایش و در برخی از بازه‌های زمانی قیمت بلیت هواپیما کاهش چشمگیری می‌یابد بنابراین به طور میانگین قیمت بلیت هواپیما‌ها افزایش نیافته است.

وی با اشاره به اینکه قیمت بلیت پرواز‌های داخلی در تعطیلات هفته آینده افزایش نیافته است گفت: این قیمت‌ها در پیک‌های زمانی طبیعی است و در برخی از بازه‌های زمانی قیمت‌ها پایین‌تر از نرخ‌های معمول خود است بنابراین چنین قیمت‌هایی در مسیر‌های سیاحتی و زیارتی معمول است.

جعفرزاده در پایان گفت: مسافران می‌توانند در صورت خرید بلیت هواپیما بیشتر از نرخ‌های موجود در لیست شرکت‌های هواپیمایی شکایت‌های خود را به سازمان هواپیمایی ارائه کنند تا بلیت‌های آن‌ها برگشت داده شود.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}