سقوط مرگبار نظامی سعودی از گردان ۸۵ تیپ ویژه، هنگام رزمایش در منطقه تبوک را مشاهده خواهید کرد.
۰۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۱
سقوط مرگبار نظامی سعودی از گردان ۸۵ تیپ ویژه، هنگام رزمایش در منطقه تبوک را مشاهده خواهید کرد.
۰۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۷:۵۱
۰
ارسال نظر