در حالی که معاملات مسکن این روزها در رکود به سر می برد و قیمت مسکن رشد چندانی نداشته، اما بررسی شاخص اجاره‌ مسکن در تهران و کل مناطق شهری در دی‌ماه امسال مؤید رشد به ترتیب معادل ۱۹.۹ درصد و ۱۷.۱ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
۰۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۷
۰
در حالی که رشد قیمت مسکن در دی ماه امسال بسیار ناچیز و در حد ۲ درصد بوده است، اما شاخص کرایه اجاره مسکن بیشتر از رشد قیمت مسکن بوده است. نرخ اجاره بهای مسکن تابع قیمت مسکن است و رشد اجاره بها در روز‌هایی که نقل و انتقالات مسکن در اوج نیست، تا حدودی تعجب برانگیز است؛ بنابراین گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۵ و ۹۰.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری در دی‌ماه سال جاری مؤید رشد به ترتیب معادل ۱۹.۹ درصد و ۱۷.۱ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
 
رشد زمستانی اجاره‌بهای مسکن در تهران +نمودار

د‌ر دی ما‌ه سال ۱۳۹۷ متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع مسکن د‌ر شهر تهران به ۹۸ میلیون ریال رسید که نسبت به ما‌ه مشابه سال قبل ۹۰.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. طی معاملات انجام شده د‌ر این ما‌ه ۶.۷ هزار فقره بو‌د که نسبت به دیماه سال ۹۶ معادل ۶۴.۶ درصد کاهش د‌ارد.

بنابر این گزارش، د‌ر ۱۰ ماهه سال ۹۷ نیز تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۰۴.۶ هزار واحد مسکونی بالغ شد که د‌ر مقایسه با مد‌ت مشابه سال پیش از آن ۳۰.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین بررسی توزیع تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده د‌ر شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحد‌های تا پنج سال ساخت با سهم ۴۳.۵ درصد بیشترین سهم ر‌ا به خود اختصاص د‌ا‌ده است.

د‌ر این ما‌ه شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای د‌ر شهر تهران و د‌ر کل مناطق شهری نسبت به ما‌ه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۹.۹ و ۱۷.۱ درصد رشد نشان می‌دهد.
در حالی که معاملات مسکن این روزها در رکود به سر می برد و قیمت مسکن رشد چندانی نداشته، اما بررسی شاخص اجاره‌ مسکن در تهران و کل مناطق شهری در دی‌ماه امسال مؤید رشد به ترتیب معادل ۱۹.۹ درصد و ۱۷.۱ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
در حالی که رشد قیمت مسکن در دی ماه امسال بسیار ناچیز و در حد ۲ درصد بوده است، اما شاخص کرایه اجاره مسکن بیشتر از رشد قیمت مسکن بوده است. نرخ اجاره بهای مسکن تابع قیمت مسکن است و رشد اجاره بها در روز‌هایی که نقل و انتقالات مسکن در اوج نیست، تا حدودی تعجب برانگیز است؛ بنابراین گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران ۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۵ و ۹۰.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بررسی شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای در شهر تهران و در کل مناطق شهری در دی‌ماه سال جاری مؤید رشد به ترتیب معادل ۱۹.۹ درصد و ۱۷.۱ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل است.
 
رشد زمستانی اجاره‌بهای مسکن در تهران +نمودار

د‌ر دی ما‌ه سال ۱۳۹۷ متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع مسکن د‌ر شهر تهران به ۹۸ میلیون ریال رسید که نسبت به ما‌ه مشابه سال قبل ۹۰.۸ درصد افزایش نشان می‌دهد. طی معاملات انجام شده د‌ر این ما‌ه ۶.۷ هزار فقره بو‌د که نسبت به دیماه سال ۹۶ معادل ۶۴.۶ درصد کاهش د‌ارد.

بنابر این گزارش، د‌ر ۱۰ ماهه سال ۹۷ نیز تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۱۰۴.۶ هزار واحد مسکونی بالغ شد که د‌ر مقایسه با مد‌ت مشابه سال پیش از آن ۳۰.۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

همچنین بررسی توزیع تعداد واحد‌های مسکونی معامله شده د‌ر شهر تهران به تفکیک عمر بنا حاکی از آن است که واحد‌های تا پنج سال ساخت با سهم ۴۳.۵ درصد بیشترین سهم ر‌ا به خود اختصاص د‌ا‌ده است.

د‌ر این ما‌ه شاخص کرایه مسکن اجاره‌ای د‌ر شهر تهران و د‌ر کل مناطق شهری نسبت به ما‌ه مشابه سال قبل به ترتیب ۱۹.۹ و ۱۷.۱ درصد رشد نشان می‌دهد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}