در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی دستاورد‌های مهمی را در حوزه کشاورزی در کشور شاهد هستیم.
۰۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۶:۴۵
۲

موارد ذیل از جمله مهمترین دستاورد‌های حوزه کشاورزی در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب است:

بعد از پیروزی انقلاب، باوجود خشکسالی شدید، تولیدات کشاورزی ۶.۷ برابر شد.
انقلاب اسلامی منحنی رو به سقوط کشاورزی ایران را با شیب تند صعودی کرد.
تولیدات کشاورزی از ۱۷.۸ میلیون تن در سال ۵۶، به ۱۲۰ میلیون تن در سال ۹۶ رسید.
پروژه آمریکایی «اصلاحات ارضی» شاه، کشاورزی ایران را در معرض نابودی قرار داد.
برنامه‌های استعماری رژیم فاسد پهلوی، ایرانِ صادرکننده محصولات کشاورزی را به یکی از بزرگترین واردکنندگان مواد غذایی تبدیل کرد.
پیش از انقلاب گندم از آمریکا، پرتقال و تخم مرغ از رژیم صهیونیستی، مرغ از فرانسه وارد می‌شد.
قبل از انقلاب فقط ۳۳ روز نیاز غذایی سالانه در داخل تولید می‌شد، اکنون ۹۰ درصد در داخل تولید می‌شود.
رشد ۳۰۰ درصدی ارزش افزوده کشاورزی ایران در آمار بانک جهانی، کارنامه درخشان کشاورزی پس از انقلاب اسلامی است.
افزایش سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی، از ۳.۱ درصد به ۱۵ درصد دستاورد بزرگ نظام اسلامی است.
تولید گندم ایران از ۶.۴ میلیون تن در سال ۱۳۵۶ به ۱۴ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ رسید.
پس از انقلاب صنعت سیلوسازی بومی و ظرفیت ذخیره سازی گندم ۲ هزار درصد افزایش یافت.
تولید محصولات باغی نسبت به سال ۵۶ بیست برابر شده است.
مصرف سرانه میوه و سبزیجات در کشور، بعد از انقلاب ۹ برابر شده است، در حالی که این نسبت در سایر کشور‌های جهان در این مدت فقط ۳.۲ برابر شده است.
تولید شیلات پس از انقلاب با رشد نجومی، از ۳۲ هزار تن به یک میلیون تن در سال رسید.
سرانه مصرف ماهی بعد از انقلاب ۱۱ برابر شده است.
تولید گوشت مرغ از ۲۶۰ هزار تن به دو میلیون تن رسید.
تولید تخم مرغ از ۱۶۰ هزار تن در سال ۱۳۵۷ با رشد ۶ برابری به ۹۴۰ هزار تن در ۱۳۹۵ رسید.
تولید عسل از ۶.۶ هزار تن در سال ۱۳۵۷ با رشد بیش از ۱۲ برابری به ۸۱.۵۰۰ هزار تن در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
حفاظت خاک و آبخیزداری از ۶۸۹ هزار هکتار قبل از انقلاب با رشد ۳۹ برابری به ۲۶.۵۵۷ هزار هکتار رسیده است.
عملیات بیابان زدایی از ۱.۲۰۷ میلیون هکتار قبل از انقلاب با رشد ۵ برابری به ۵.۹۹۴ میلیون هکتار رسیده است.
عملیات مرتع داری از ۱۷۰ هزار هکتار قبل از انقلاب با رشد ۴۰ برابری به ۶.۷۱۶ میلیون هکتار رسیده است.
زراعت چوب قبل از انقلاب صفر و اکنون به ۲۶۲.۳ هزار هکتار رسیده است.
عملیات جنگل‌کاری در شمال کشور از ۴۳ هزار هکتار با رشد ۱۱.۶ برابری به ۴۸۹.۹ هزار هکتار رسیده است.
سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار از ۳۷.۴ هزار هکتار با رشد ۵ برابری به ۱.۷۸۰ میلیون هکتار رسیده است.
تولید شیرخام از ۲.۶۲۰ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ با رشد ۳.۷ برابری به ۹.۶۵۳ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی دستاورد‌های مهمی را در حوزه کشاورزی در کشور شاهد هستیم.

موارد ذیل از جمله مهمترین دستاورد‌های حوزه کشاورزی در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب است:

بعد از پیروزی انقلاب، باوجود خشکسالی شدید، تولیدات کشاورزی ۶.۷ برابر شد.
انقلاب اسلامی منحنی رو به سقوط کشاورزی ایران را با شیب تند صعودی کرد.
تولیدات کشاورزی از ۱۷.۸ میلیون تن در سال ۵۶، به ۱۲۰ میلیون تن در سال ۹۶ رسید.
پروژه آمریکایی «اصلاحات ارضی» شاه، کشاورزی ایران را در معرض نابودی قرار داد.
برنامه‌های استعماری رژیم فاسد پهلوی، ایرانِ صادرکننده محصولات کشاورزی را به یکی از بزرگترین واردکنندگان مواد غذایی تبدیل کرد.
پیش از انقلاب گندم از آمریکا، پرتقال و تخم مرغ از رژیم صهیونیستی، مرغ از فرانسه وارد می‌شد.
قبل از انقلاب فقط ۳۳ روز نیاز غذایی سالانه در داخل تولید می‌شد، اکنون ۹۰ درصد در داخل تولید می‌شود.
رشد ۳۰۰ درصدی ارزش افزوده کشاورزی ایران در آمار بانک جهانی، کارنامه درخشان کشاورزی پس از انقلاب اسلامی است.
افزایش سهم کشاورزی در تولید ناخالص ملی، از ۳.۱ درصد به ۱۵ درصد دستاورد بزرگ نظام اسلامی است.
تولید گندم ایران از ۶.۴ میلیون تن در سال ۱۳۵۶ به ۱۴ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ رسید.
پس از انقلاب صنعت سیلوسازی بومی و ظرفیت ذخیره سازی گندم ۲ هزار درصد افزایش یافت.
تولید محصولات باغی نسبت به سال ۵۶ بیست برابر شده است.
مصرف سرانه میوه و سبزیجات در کشور، بعد از انقلاب ۹ برابر شده است، در حالی که این نسبت در سایر کشور‌های جهان در این مدت فقط ۳.۲ برابر شده است.
تولید شیلات پس از انقلاب با رشد نجومی، از ۳۲ هزار تن به یک میلیون تن در سال رسید.
سرانه مصرف ماهی بعد از انقلاب ۱۱ برابر شده است.
تولید گوشت مرغ از ۲۶۰ هزار تن به دو میلیون تن رسید.
تولید تخم مرغ از ۱۶۰ هزار تن در سال ۱۳۵۷ با رشد ۶ برابری به ۹۴۰ هزار تن در ۱۳۹۵ رسید.
تولید عسل از ۶.۶ هزار تن در سال ۱۳۵۷ با رشد بیش از ۱۲ برابری به ۸۱.۵۰۰ هزار تن در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است.
حفاظت خاک و آبخیزداری از ۶۸۹ هزار هکتار قبل از انقلاب با رشد ۳۹ برابری به ۲۶.۵۵۷ هزار هکتار رسیده است.
عملیات بیابان زدایی از ۱.۲۰۷ میلیون هکتار قبل از انقلاب با رشد ۵ برابری به ۵.۹۹۴ میلیون هکتار رسیده است.
عملیات مرتع داری از ۱۷۰ هزار هکتار قبل از انقلاب با رشد ۴۰ برابری به ۶.۷۱۶ میلیون هکتار رسیده است.
زراعت چوب قبل از انقلاب صفر و اکنون به ۲۶۲.۳ هزار هکتار رسیده است.
عملیات جنگل‌کاری در شمال کشور از ۴۳ هزار هکتار با رشد ۱۱.۶ برابری به ۴۸۹.۹ هزار هکتار رسیده است.
سامانه‌های نوین آبیاری تحت فشار از ۳۷.۴ هزار هکتار با رشد ۵ برابری به ۱.۷۸۰ میلیون هکتار رسیده است.
تولید شیرخام از ۲.۶۲۰ میلیون تن در سال ۱۳۵۷ با رشد ۳.۷ برابری به ۹.۶۵۳ میلیون تن در سال ۱۳۹۵ رسیده است.

بهترین خرید
نظرات
حسین
امارات و ترکیه و مالزی و سنگاپور و قطر و کویت به کجا رسیدن ما به کجا رسیدیم
واقعا شرم آوره که هنوز هم با چهل سال پیش مقایسه میشیم
ناشناس
به واردات کشاورزی و وضع روستاها که اکثرا تولید کننده بودند و الان مصرف کننده و یارانه بگیر نگاه کنید!!!!!!!!!!!!
همیشه آمار طولی تو این چهل سال دادیم..... تعداد روستاهای دارای برق و آب و تلفن ......
تعداد شهرهای دارای گاز و شبکه مخابراتی.........
نمی دونم زمان شاه اینترنت و موبایل نبود الان هستش و.........................
واقعا برای رفاه و آرامش و آسایش و عزت و عظمت مردم چه کار کردید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}