۰۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۹:۴۷
۰

 بازیکن گینه ای که مد نظراستقلال قرارداشت سرانجام به تهران رسید تا بعد ازانجام آزمون های پزشکی قرارداد خود را با باشگاه استقلال منعقد کند. اسماعیل گونکالوس ۲۷ ساله است و درپست مهاجم راس بازی می‌کند. این بازیکن ۱۸۴ متری فصل قبل را در باشگاه پاختاکور در لیگ ازبکستان گذرانده بود وشرایط مطلوبی درلیگ ازبکستان داشت و به نظرمی‌رسد ازلحاظ فنی شرایطی بهترازالحاجی گرو داشته باشد. البته اینکه گونکالوس بتواند خاطره تلخ بازی های ضعیف گرو دراستقلال را از یاد ها ببرد، مسئله ای نیست که امروزبتوان درباره آن نظرداد و باید صبرکرد وعملکرداین بازیکن را درنیم فصل دوم دید. درباره این بازیکن امیرحسین فتحی، سرپرست باشگاه استقلال توضیحاتی داده است:« این بازیکن پس از حضور در ایفمارک و تست های پزشکی و تایید توسط این مرجع به جمع آبی پوشان اضافه خواهد شد. همان طور که قبلا هم اعلام کرده و به هواداران قول داده بودم این بازیکن ملی پوش که سابقه عضویت در تیم ملی جوانان پرتغال و تیم ملی بزرگسالان گینه را در کارنامه خود دارد و همچنین در لیگ های معتبر و بزرگ اروپا نظیر لوشامپیونه فرانسه، لیگ برتر پرتغال، اسکاتلند، یونان، قبرس و ... بازی کرده و فقط در ۲ سال گذشته حدود ۳۵ گل به ثمر رسانده است به خط حمله اضافه و وارد خانواده استقلال خواهد شد.

سرپرست باشگاه استقلال اظهار امیدواری کرد این بازیکن پس از موفقیت در تست های پزشکی بتواند در کنار دیگر بازیکنان بزرگ و با تکنیک استقلال به توفیق هرچه بیشتر استقلال کمک نماید.» جالب است که سرپرست باشگاه استقلال درباره این بازیکن مدعی شده اقدام برای جذبش یک ماه طول کشیده است! فتحی ادامه داد:« مذاکرات با وی حدود یک ماه به طول انجامید و با نظر و درخواست سرمربی و به دور از هرگونه حاشیه و جنجال به مجموعه استقلال اضافه می‌شود و امیدوارم برای استقلال منشا اثر باشد.»

درباره گونکالوس شنیده می‌شود که ابتدا یک سال و نیم با استقلال قرارداد منعقد خواهد کرد اما چنانچه شرایط فنی مناسبی داشته باشد، قراردادش به مدت یک سال دیگرتمدید خواهد شد. این مهاجم گینه ای درشرایطی به استقلال ملحق شده که اعضای کمیته فنی باشگاه استقلال هیچ نظری درباره حضوراو نداده اند. ظاهرا این بارنیزسرمربی استقلال راسا با بازیکن جدید وارد مذاکره شده و دراین راستا حاضربه همکاری با دیگراعضای باشگاه به خصوص اعضای کمیته فنی که قراربود کیفیت فنی بازیکنان مد نظررا ارزیابی کنند، نشده است. به هرحال حضورگونکالوس تا حدودی خیال شفروهواداران میلیونی باشگاه استقلال را که عمیقا نگرانند، برای نیم فصل دوم راحت کرده است اما اینکه گونکالوس به مانند مامه تیام دراستقلال بدرخشد مشخص نیست وازحالا نمی‌توان درباره حضورمفید این بازیکن دراستقلال تخمین درستی زد.

یک بازیکن دیگر در رادار استقلال

وینفردشفر و پسرش نام یک بازیکن دیگررا هم به باشگاه استقلال داده اند وتا پس ازتایید ازسوی امیرحسین فتحی، به جمع آبی‌پوشان ملحق شود. بازیکنی که مدنظراستقلالی ها است درپست هافبک بازی می‌کند وقراراست به مجموعه بازیکنانی که درخط میانی بازی می‌کنند اضافه شوند. بعد ازمنتفی شدن حضورجبارف دراستقلال، جذب بازیکنی هم طراز با جبارف دردستورکاراستقلالی ها قرارگرفته است.

 بازیکن گینه ای که مد نظراستقلال قرارداشت سرانجام به تهران رسید تا بعد ازانجام آزمون های پزشکی قرارداد خود را با باشگاه استقلال منعقد کند. اسماعیل گونکالوس ۲۷ ساله است و درپست مهاجم راس بازی می‌کند. این بازیکن ۱۸۴ متری فصل قبل را در باشگاه پاختاکور در لیگ ازبکستان گذرانده بود وشرایط مطلوبی درلیگ ازبکستان داشت و به نظرمی‌رسد ازلحاظ فنی شرایطی بهترازالحاجی گرو داشته باشد. البته اینکه گونکالوس بتواند خاطره تلخ بازی های ضعیف گرو دراستقلال را از یاد ها ببرد، مسئله ای نیست که امروزبتوان درباره آن نظرداد و باید صبرکرد وعملکرداین بازیکن را درنیم فصل دوم دید. درباره این بازیکن امیرحسین فتحی، سرپرست باشگاه استقلال توضیحاتی داده است:« این بازیکن پس از حضور در ایفمارک و تست های پزشکی و تایید توسط این مرجع به جمع آبی پوشان اضافه خواهد شد. همان طور که قبلا هم اعلام کرده و به هواداران قول داده بودم این بازیکن ملی پوش که سابقه عضویت در تیم ملی جوانان پرتغال و تیم ملی بزرگسالان گینه را در کارنامه خود دارد و همچنین در لیگ های معتبر و بزرگ اروپا نظیر لوشامپیونه فرانسه، لیگ برتر پرتغال، اسکاتلند، یونان، قبرس و ... بازی کرده و فقط در ۲ سال گذشته حدود ۳۵ گل به ثمر رسانده است به خط حمله اضافه و وارد خانواده استقلال خواهد شد.

سرپرست باشگاه استقلال اظهار امیدواری کرد این بازیکن پس از موفقیت در تست های پزشکی بتواند در کنار دیگر بازیکنان بزرگ و با تکنیک استقلال به توفیق هرچه بیشتر استقلال کمک نماید.» جالب است که سرپرست باشگاه استقلال درباره این بازیکن مدعی شده اقدام برای جذبش یک ماه طول کشیده است! فتحی ادامه داد:« مذاکرات با وی حدود یک ماه به طول انجامید و با نظر و درخواست سرمربی و به دور از هرگونه حاشیه و جنجال به مجموعه استقلال اضافه می‌شود و امیدوارم برای استقلال منشا اثر باشد.»

درباره گونکالوس شنیده می‌شود که ابتدا یک سال و نیم با استقلال قرارداد منعقد خواهد کرد اما چنانچه شرایط فنی مناسبی داشته باشد، قراردادش به مدت یک سال دیگرتمدید خواهد شد. این مهاجم گینه ای درشرایطی به استقلال ملحق شده که اعضای کمیته فنی باشگاه استقلال هیچ نظری درباره حضوراو نداده اند. ظاهرا این بارنیزسرمربی استقلال راسا با بازیکن جدید وارد مذاکره شده و دراین راستا حاضربه همکاری با دیگراعضای باشگاه به خصوص اعضای کمیته فنی که قراربود کیفیت فنی بازیکنان مد نظررا ارزیابی کنند، نشده است. به هرحال حضورگونکالوس تا حدودی خیال شفروهواداران میلیونی باشگاه استقلال را که عمیقا نگرانند، برای نیم فصل دوم راحت کرده است اما اینکه گونکالوس به مانند مامه تیام دراستقلال بدرخشد مشخص نیست وازحالا نمی‌توان درباره حضورمفید این بازیکن دراستقلال تخمین درستی زد.

یک بازیکن دیگر در رادار استقلال

وینفردشفر و پسرش نام یک بازیکن دیگررا هم به باشگاه استقلال داده اند وتا پس ازتایید ازسوی امیرحسین فتحی، به جمع آبی‌پوشان ملحق شود. بازیکنی که مدنظراستقلالی ها است درپست هافبک بازی می‌کند وقراراست به مجموعه بازیکنانی که درخط میانی بازی می‌کنند اضافه شوند. بعد ازمنتفی شدن حضورجبارف دراستقلال، جذب بازیکنی هم طراز با جبارف دردستورکاراستقلالی ها قرارگرفته است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید