یک مقام مسئول در نظام بانکی، با تشریح جزئیات فعالیت بازار متشکل معاملات ارز گفت: کارکرد این بازار مانند مکانیزم بازارگردانی است و امکان راه اندازی بازار حواله‌های ارزی نیز، در آن وجود دارد.
۰۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۴
۰

کوروش پرویزیان، درباره برگزاری مجمع موسس بازار متشکل معاملات ارز و تعیین سهم ۲۰ میلیارد تومانی برای هریک از اعضاء گفت: در حال حاضر، ابزار‌های مختلفی در حال طراحی در بازار پولی کشور است که یکی از آن‌ها نیز بازار متشکل معاملات ارز است که مجمع آن برگزار شد و فرآیند‌های مربوط به ثبت آن نیز، در حال انجام است.

وی با بیان اینکه با راه اندازی این بازار، معاملات نقدی ارز به طور شفاف ارز انجام خواهد شد، اظهار داشت: البته این امکان وجود دارد که بازار حواله نیز در بازار متشکل معاملات ارز راه اندازی شود؛ ولی در مقطع فعلی، حسب هماهنگی بین اعضای مجمع، تنها معاملات نقدی را در بر می‌گیرد.

این مقام مسئول در نظام بانکی، راه اندازی این بازار را مکمل اقدامات دیگر دولت در جهت ساماندهی بازار ارز دانست و گفت: ابزار‌های جدید بانک مرکزی از جمله حساب سپرده ارزی یا سپرده ارزی مبتنی بر ریال که امکان خرید و فروش اوراق آن در بازار وجود دارد، ابزار‌های مکملی هستند که می‌تواند به کسانی که نیاز‌های واقعی ارزی دارند، کمک کند.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: این ابزار‌ها می‌تواند به افرادی که نیاز واقعی ارزی دارند یا در ارتباط با حفظ ارزش‌های دارایی خود نگران هستند، به طور شفاف و روشن پاسخ دهد.

پرویزیان در خصوص نحوه کشف قیمت ارز در بازار متشکل معاملات ارزی گفت: مکانیزم این بازار مانند بازار اوراق و سرمایه است؛ بر این اساس، افراد پیشنهاد قیمت می‌دهند و افرادی که خواهان خرید هستند، می‌توانند به طور همزمان قیمت را رویت کرده و پس از آن، ارز مورد نظر را خریداری یا از آن صرف نظر کنند. در حقیقت یک مکانیزم بازارگردانی برای بازار متشکل معاملات ارزی پیشنهاد شده است و پیشنهاد کرده ایم که به جز بانک‌های دولتی و صرافی‌های وابسته به آنها، سایر بازیگران نیز بتوانند وارد شوند.

یک مقام مسئول در نظام بانکی، با تشریح جزئیات فعالیت بازار متشکل معاملات ارز گفت: کارکرد این بازار مانند مکانیزم بازارگردانی است و امکان راه اندازی بازار حواله‌های ارزی نیز، در آن وجود دارد.

کوروش پرویزیان، درباره برگزاری مجمع موسس بازار متشکل معاملات ارز و تعیین سهم ۲۰ میلیارد تومانی برای هریک از اعضاء گفت: در حال حاضر، ابزار‌های مختلفی در حال طراحی در بازار پولی کشور است که یکی از آن‌ها نیز بازار متشکل معاملات ارز است که مجمع آن برگزار شد و فرآیند‌های مربوط به ثبت آن نیز، در حال انجام است.

وی با بیان اینکه با راه اندازی این بازار، معاملات نقدی ارز به طور شفاف ارز انجام خواهد شد، اظهار داشت: البته این امکان وجود دارد که بازار حواله نیز در بازار متشکل معاملات ارز راه اندازی شود؛ ولی در مقطع فعلی، حسب هماهنگی بین اعضای مجمع، تنها معاملات نقدی را در بر می‌گیرد.

این مقام مسئول در نظام بانکی، راه اندازی این بازار را مکمل اقدامات دیگر دولت در جهت ساماندهی بازار ارز دانست و گفت: ابزار‌های جدید بانک مرکزی از جمله حساب سپرده ارزی یا سپرده ارزی مبتنی بر ریال که امکان خرید و فروش اوراق آن در بازار وجود دارد، ابزار‌های مکملی هستند که می‌تواند به کسانی که نیاز‌های واقعی ارزی دارند، کمک کند.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: این ابزار‌ها می‌تواند به افرادی که نیاز واقعی ارزی دارند یا در ارتباط با حفظ ارزش‌های دارایی خود نگران هستند، به طور شفاف و روشن پاسخ دهد.

پرویزیان در خصوص نحوه کشف قیمت ارز در بازار متشکل معاملات ارزی گفت: مکانیزم این بازار مانند بازار اوراق و سرمایه است؛ بر این اساس، افراد پیشنهاد قیمت می‌دهند و افرادی که خواهان خرید هستند، می‌توانند به طور همزمان قیمت را رویت کرده و پس از آن، ارز مورد نظر را خریداری یا از آن صرف نظر کنند. در حقیقت یک مکانیزم بازارگردانی برای بازار متشکل معاملات ارزی پیشنهاد شده است و پیشنهاد کرده ایم که به جز بانک‌های دولتی و صرافی‌های وابسته به آنها، سایر بازیگران نیز بتوانند وارد شوند.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}