تجمع اعتراضی در حمایت از مرضیه هاشمی (خبرنگار پرس تی وی) بازداشت شده در آمریکا، مقابل دفتر سازمان ملل
۰۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۰
۰

مجری و مستندساز شبکه پرس تی وی پس از ۱۱ روز بازداشت توسط پلیس آمریکا و اثبات شدن بی گناهی‌اش، روز گذشته از زندان آزاد شد.

مرضیه هاشمی که برای ملاقات با خانواده و برادر مریضش به آمریکا سفر کرده بود، در فرودگاه سنت لوئیس توسط پلیس آمریکا دستگیر و بدون هیچ گونه تهامی به زندان انتقال داده شد.

این مجری و خبرنگار شبکه پرس تی وی، پس از حضور در جلسه سوم دادگاهی که به عنوان «شاهد مطلع» در آن حضور یافته بود، بدون متهم شدن به هیچ جرمی آزاد شد.

روابط عمومی شبکه پرس تی وی در همین رابطه، بیانیه صادر شده از سوی خانواده مرضیه هاشمی پس از آزادی او را به شرح زیر منتشر کرد:

«ستایش مخصوص خداوند است

مرضیه هاشمی بدون هیچگونه اتهامی از بازداشتش آزاد شده است و با خانواده‌اش در واشنگتن دی سی به سر می‌برد.

مرضیه و خانواده‌اش اجازه نخواهند داد که این ماجرا فراموش شده و سرپوش نهاده شود.

آن‌ها همچنان ناراحتی‌های جدی دارند و می‌خواهند پاسخ پرسش‌هایی که به این موضوع مربوط است، دریافت کنند تا مطمئن شوند که مشابه اتفاقی که برای مرضیه هاشمی رخ داد، هرگز برای هیچ مسلمان و یا غیر مسلمانی رخ نمی‌دهد.

همانطور که آمریکا از آزار و اذیت جامعه سیاهان توسط پلیس آگاه است، باید به سوالات درباره آزار و اذیت جامعه مسلمانان توسط FBI نیز پاسخ دهد.

مرضیه هاشمی تا روز جمعه در واشنگتن باقی خواهد ماند و از همه شهر‌های سراسر جهان می‌خواهد تا اعتراض خود را به اقدامات تبعیض آمیز آمریکا ادامه دهند.

مساله در اینجا فقط به شخص مرضیه هاشمی مربوط نمی‌شود. این ماجرا در مورد این واقعیت است که هر کسی از ما، مسلمان یا غیر مسلمان می‌تواند بدون هرگونه اتهامی در ایالات متحده آمریکا زندانی شود.»

تجمع اعتراضی در حمایت از مرضیه هاشمی (خبرنگار پرس تی وی) بازداشت شده در آمریکا، مقابل دفتر سازمان ملل

مجری و مستندساز شبکه پرس تی وی پس از ۱۱ روز بازداشت توسط پلیس آمریکا و اثبات شدن بی گناهی‌اش، روز گذشته از زندان آزاد شد.

مرضیه هاشمی که برای ملاقات با خانواده و برادر مریضش به آمریکا سفر کرده بود، در فرودگاه سنت لوئیس توسط پلیس آمریکا دستگیر و بدون هیچ گونه تهامی به زندان انتقال داده شد.

این مجری و خبرنگار شبکه پرس تی وی، پس از حضور در جلسه سوم دادگاهی که به عنوان «شاهد مطلع» در آن حضور یافته بود، بدون متهم شدن به هیچ جرمی آزاد شد.

روابط عمومی شبکه پرس تی وی در همین رابطه، بیانیه صادر شده از سوی خانواده مرضیه هاشمی پس از آزادی او را به شرح زیر منتشر کرد:

«ستایش مخصوص خداوند است

مرضیه هاشمی بدون هیچگونه اتهامی از بازداشتش آزاد شده است و با خانواده‌اش در واشنگتن دی سی به سر می‌برد.

مرضیه و خانواده‌اش اجازه نخواهند داد که این ماجرا فراموش شده و سرپوش نهاده شود.

آن‌ها همچنان ناراحتی‌های جدی دارند و می‌خواهند پاسخ پرسش‌هایی که به این موضوع مربوط است، دریافت کنند تا مطمئن شوند که مشابه اتفاقی که برای مرضیه هاشمی رخ داد، هرگز برای هیچ مسلمان و یا غیر مسلمانی رخ نمی‌دهد.

همانطور که آمریکا از آزار و اذیت جامعه سیاهان توسط پلیس آگاه است، باید به سوالات درباره آزار و اذیت جامعه مسلمانان توسط FBI نیز پاسخ دهد.

مرضیه هاشمی تا روز جمعه در واشنگتن باقی خواهد ماند و از همه شهر‌های سراسر جهان می‌خواهد تا اعتراض خود را به اقدامات تبعیض آمیز آمریکا ادامه دهند.

مساله در اینجا فقط به شخص مرضیه هاشمی مربوط نمی‌شود. این ماجرا در مورد این واقعیت است که هر کسی از ما، مسلمان یا غیر مسلمان می‌تواند بدون هرگونه اتهامی در ایالات متحده آمریکا زندانی شود.»

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}