با کشته شدن یک تن دیگر در اعتراضات روز پنجشنبه سودان سخنگوی کمیته تحقیقات دولت این کشور شمار کشته‌های اعتراضات از آغاز آن در ماه دسامبر گذشته را ۲۹ تن اعلام کرد.
۰۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۹:۳۵
۰

سودان روز پنجشنبه نیز شاهد ناآرامی و تظاهرات ضد دولتی در اعتراض به اوضاع نابسامان اقتصادی بود.

در جریان این اعتراضات یک تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.

عامر محمد ابراهیم، سخنگوی کمیته تحقیقات دولت سودان اعلام کرد شمار کشته‌های اعتراضات ضد دولتی سودان از آغاز به ۲۹ تن رسیده است.

وی گفت: این آمار با کشته شدن یک جوان ۲۴ ساله در روز پنجشنبه افزایش یافت.

این در حالی است که نهاد‌های حقوق بشری و مدنی شمار کشته‌های اعتراضات سودان از ابتدا تاکنون را ۴۰ تن اعلام کرده‌اند.

خارطوم و دیگر شهر‌های سودان از ماه دسامبر در اعتراض به اوضاع نابسامان اقتصادی شاهد اعتراضات ضد دولتی است.

همچنین در شماری از مناطق شهر ام درمان و شهر القضارف در شرق سودان نیز صد‌ها تن تظاهرات‌هایی در بازار اصلی شهر برگزار کردند.

این بزرگترین اعتراضات در سودان از سال ۱۹۸۹ است.

با کشته شدن یک تن دیگر در اعتراضات روز پنجشنبه سودان سخنگوی کمیته تحقیقات دولت این کشور شمار کشته‌های اعتراضات از آغاز آن در ماه دسامبر گذشته را ۲۹ تن اعلام کرد.

سودان روز پنجشنبه نیز شاهد ناآرامی و تظاهرات ضد دولتی در اعتراض به اوضاع نابسامان اقتصادی بود.

در جریان این اعتراضات یک تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند.

عامر محمد ابراهیم، سخنگوی کمیته تحقیقات دولت سودان اعلام کرد شمار کشته‌های اعتراضات ضد دولتی سودان از آغاز به ۲۹ تن رسیده است.

وی گفت: این آمار با کشته شدن یک جوان ۲۴ ساله در روز پنجشنبه افزایش یافت.

این در حالی است که نهاد‌های حقوق بشری و مدنی شمار کشته‌های اعتراضات سودان از ابتدا تاکنون را ۴۰ تن اعلام کرده‌اند.

خارطوم و دیگر شهر‌های سودان از ماه دسامبر در اعتراض به اوضاع نابسامان اقتصادی شاهد اعتراضات ضد دولتی است.

همچنین در شماری از مناطق شهر ام درمان و شهر القضارف در شرق سودان نیز صد‌ها تن تظاهرات‌هایی در بازار اصلی شهر برگزار کردند.

این بزرگترین اعتراضات در سودان از سال ۱۹۸۹ است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}