محققان طی روشی نوین به وسیله یک اسلحه لیزری، صوت را به طور مستقیم به گوش فرد می‌رسانند. این امواج لیزری بی ضرر هستند و می‌توان در جنگ افزار‌ها یا در اتاق‌های شلوغ از آن استفاده کرد.
۰۵ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۰:۵۰
۰
به گزارش خبرگزاری نیواطلس، محققان از یک اسلحه لیزری عجیب رونمایی کرده اند که می‌تواند صوت را به طور مستقیم به گوش فردی در سوی دیگر اتاق بتاباند.

محققان آزمایشگاه لینکولن دانشگاه MIT توانسته اند اصوات، موسیقی، صدای ضبط شده را با این روش منتقل کنند.

به گفته آنان این فناوری تاثیری شگرف روی همه چیز دارد، به عنوان مثال یکی از کاربرد‌های آن در جنگ افزار است و می‌توان به وسیله فناوری پیام‌هایی برای نیرو‌های نظامی فرستاد، یا دریک اتاق شلوغ و پرسروصدا می‌توان صدای فرد دیگری را با دقت شنید.

«چارلز وین» محقق ارشد این پژوهش می‌گوید: می‌توان از سیستم ما برای ارسال اطلاعات به مسافتی دورتر و مستقیم به گوش فردی دیگر استفاده کرد.

این نخستین سیستمی است که از لیزر‌هایی کاملا ایمن برای چشمان و پوست استفاده می‌کند تا یک سیگنال صوتی را به فردی دیگر در هر جایی برساند.

این سیستم از فناوری استفاده می‌کند که به عنوان «تاثیر فوتو آکوستیک» شناخته می‌شود و زمانی اتفاق می‌افتد که یک ماده پس از جذب نور امواج صوتی ایجاد می‌کند.

در پروژه مذکور محققان از بخار آب در هوا استفاده کردند تا نور را جذب و صوت بسازند. وین دراین باره می‌گوید: این روش حتی در شرایط نسبتا خشک نیز قابل اجرا است، زیرا همیشه اندکی آب در هوا وجود دارد. ما متوجه شدیم اگر از طول موج لیزر استفاده کنیم، به شدت جذب آب می‌شود. در این حالت به آب زیادی نیاز نیست.

به گزارش این تحقیق، فناوری مذکور را می‌توان در هر جایی از خانه و فضا‌های باز استفاده کرد.
محققان طی روشی نوین به وسیله یک اسلحه لیزری، صوت را به طور مستقیم به گوش فرد می‌رسانند. این امواج لیزری بی ضرر هستند و می‌توان در جنگ افزار‌ها یا در اتاق‌های شلوغ از آن استفاده کرد.
به گزارش خبرگزاری نیواطلس، محققان از یک اسلحه لیزری عجیب رونمایی کرده اند که می‌تواند صوت را به طور مستقیم به گوش فردی در سوی دیگر اتاق بتاباند.

محققان آزمایشگاه لینکولن دانشگاه MIT توانسته اند اصوات، موسیقی، صدای ضبط شده را با این روش منتقل کنند.

به گفته آنان این فناوری تاثیری شگرف روی همه چیز دارد، به عنوان مثال یکی از کاربرد‌های آن در جنگ افزار است و می‌توان به وسیله فناوری پیام‌هایی برای نیرو‌های نظامی فرستاد، یا دریک اتاق شلوغ و پرسروصدا می‌توان صدای فرد دیگری را با دقت شنید.

«چارلز وین» محقق ارشد این پژوهش می‌گوید: می‌توان از سیستم ما برای ارسال اطلاعات به مسافتی دورتر و مستقیم به گوش فردی دیگر استفاده کرد.

این نخستین سیستمی است که از لیزر‌هایی کاملا ایمن برای چشمان و پوست استفاده می‌کند تا یک سیگنال صوتی را به فردی دیگر در هر جایی برساند.

این سیستم از فناوری استفاده می‌کند که به عنوان «تاثیر فوتو آکوستیک» شناخته می‌شود و زمانی اتفاق می‌افتد که یک ماده پس از جذب نور امواج صوتی ایجاد می‌کند.

در پروژه مذکور محققان از بخار آب در هوا استفاده کردند تا نور را جذب و صوت بسازند. وین دراین باره می‌گوید: این روش حتی در شرایط نسبتا خشک نیز قابل اجرا است، زیرا همیشه اندکی آب در هوا وجود دارد. ما متوجه شدیم اگر از طول موج لیزر استفاده کنیم، به شدت جذب آب می‌شود. در این حالت به آب زیادی نیاز نیست.

به گزارش این تحقیق، فناوری مذکور را می‌توان در هر جایی از خانه و فضا‌های باز استفاده کرد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}