عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از حذف مدرک تحصیلی از پروسه استخدام بر اساس مصوبه کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد.
۰۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۷
۰

رضا شیران خراسانی روز پنجشنبه با اشاره به بررسی اخیر سن استخدام در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: در لایحه دولت سن استخدام بر اساس مدرک تحصیلی بین ۲۰ تا ۴۰ سال در نظر گرفته شده است.

وی افزود:، اما بر اساس تصمیم کمیسیون مشترک مدرک تحصیلی حذف و معیار سن برای تمام افراد درنظرگرفته شده است تا بتوانند بین ۲۰ تا ۴۰ سال مستخدم دولت شوند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس حذف شرط مدرک تحصیلی از پروسه استخدام را عاملی موثر در استفاده جوانان از فرصت‌های شغلی کشور دانست و گفت: با این مصوبه کمیسیون مشترک، به گونه‌ای تبعیض برداشته شده است؛ ممکن است دستگاهی به نیرویی نیاز داشته باشد که مدرک تحصیلی فوق دیپلم، اما سن وی ۳۸ سال باشد که در این رابطه با توجه به قانون سابق امکان استخدام تعداد زیادی از داوطلبان استخدام به دلیل شرایط سنی امکان پذیر نبود، اما با مصوبه کمیسیون مشترک این تبعیض برداشته خواهد شد.

شیران خراسانی با بیان اینکه حذف شرط مدرک تحصیلی از پروسه استخدام به نفع صندوق‌های بازنشستگی است، ادامه داد: فردی که در ۲۰ سالگی استخدام در سن ۵۰ سالگی بازنشسته می‌شود و صندوق‌ها باید ۲۵ سال مستمری پرداخت کنند، اما اگر نیرویی در ۳۵ سالگی استخدام شود در ۶۵ سالگی بازنشسته می‌شود که در این رابطه صندوق‌ها به عمر مفید توجه داشته و ۱۰ سال نسبت به متوسط عمر مفید مستمری پرداخت می‌کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با حذف شرط مدرک تحصیلی از پروسه استخدام، اشتغال کشور تا حدودی بهبود می‌یابد، افزود: انتظار می‌رود این مصوبه مورد موافقت نمایندگان در صحن علنی قرار گیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از حذف مدرک تحصیلی از پروسه استخدام بر اساس مصوبه کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری خبر داد.

رضا شیران خراسانی روز پنجشنبه با اشاره به بررسی اخیر سن استخدام در کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری، گفت: در لایحه دولت سن استخدام بر اساس مدرک تحصیلی بین ۲۰ تا ۴۰ سال در نظر گرفته شده است.

وی افزود:، اما بر اساس تصمیم کمیسیون مشترک مدرک تحصیلی حذف و معیار سن برای تمام افراد درنظرگرفته شده است تا بتوانند بین ۲۰ تا ۴۰ سال مستخدم دولت شوند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس حذف شرط مدرک تحصیلی از پروسه استخدام را عاملی موثر در استفاده جوانان از فرصت‌های شغلی کشور دانست و گفت: با این مصوبه کمیسیون مشترک، به گونه‌ای تبعیض برداشته شده است؛ ممکن است دستگاهی به نیرویی نیاز داشته باشد که مدرک تحصیلی فوق دیپلم، اما سن وی ۳۸ سال باشد که در این رابطه با توجه به قانون سابق امکان استخدام تعداد زیادی از داوطلبان استخدام به دلیل شرایط سنی امکان پذیر نبود، اما با مصوبه کمیسیون مشترک این تبعیض برداشته خواهد شد.

شیران خراسانی با بیان اینکه حذف شرط مدرک تحصیلی از پروسه استخدام به نفع صندوق‌های بازنشستگی است، ادامه داد: فردی که در ۲۰ سالگی استخدام در سن ۵۰ سالگی بازنشسته می‌شود و صندوق‌ها باید ۲۵ سال مستمری پرداخت کنند، اما اگر نیرویی در ۳۵ سالگی استخدام شود در ۶۵ سالگی بازنشسته می‌شود که در این رابطه صندوق‌ها به عمر مفید توجه داشته و ۱۰ سال نسبت به متوسط عمر مفید مستمری پرداخت می‌کنند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با حذف شرط مدرک تحصیلی از پروسه استخدام، اشتغال کشور تا حدودی بهبود می‌یابد، افزود: انتظار می‌رود این مصوبه مورد موافقت نمایندگان در صحن علنی قرار گیرد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}