اگر چه انجام تمرینات ورزشی بهترین راه برای افزایش توان عضلات بدن است، اما برای کمک به تقویت عضلات برخی بیماران یا مجروحان می‌توان از روش‌های دیگری نیز استفاده کرد.
۰۴ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۰:۵۶
۱
محققان موفق به تولید نمونه اولیه دستگاهی شده اند که با ایجاد میدان مغناطیسی، عضلات بدن را فریب داده و این تصور را در آن‌ها ایجاد می‌کند که در حال فعالیت و انجام حرکات سنگین هستند و همین مساله موجب تقویت و بیشتر شدن قدرت و توان عضلات می‌شود.

این دستگاه که MRegen نام دارد، توسط گروهی از محققان دانشگاه ملی سنگاپور تولید شده است. دستگاه یادشده میدان الکترومغناطیسی خود را با ارسال پالس‌هایی به سمت عضلات بدن تقویت می‌کند و این امر واکنش متابولیک ماهیچه‌ها را در پی دارد.

MRegen به خصوص برای کمک به افرادی که به علت برخی بیماری‌ها یا کهولت سن با مشکل تحلیل عضلات مواجه هستند، مناسب است. تولید این دستگاه از سال ۲۰۱۵ آغاز شده و آزمایشاتی که بر روی برخی بیماران به منظور استفاده از دستگاه یادشده به مدت ۱۰ دقیقه صورت گرفته موفقیت آمیز بوده است. برای تقویت عضلات پا نیز باید از این دستگاه به مدت ۵ هفته به شکل مداوم در بازه‌های زمانی ده دقیقه‌ای استفاده کرد.
اگر چه انجام تمرینات ورزشی بهترین راه برای افزایش توان عضلات بدن است، اما برای کمک به تقویت عضلات برخی بیماران یا مجروحان می‌توان از روش‌های دیگری نیز استفاده کرد.
محققان موفق به تولید نمونه اولیه دستگاهی شده اند که با ایجاد میدان مغناطیسی، عضلات بدن را فریب داده و این تصور را در آن‌ها ایجاد می‌کند که در حال فعالیت و انجام حرکات سنگین هستند و همین مساله موجب تقویت و بیشتر شدن قدرت و توان عضلات می‌شود.

این دستگاه که MRegen نام دارد، توسط گروهی از محققان دانشگاه ملی سنگاپور تولید شده است. دستگاه یادشده میدان الکترومغناطیسی خود را با ارسال پالس‌هایی به سمت عضلات بدن تقویت می‌کند و این امر واکنش متابولیک ماهیچه‌ها را در پی دارد.

MRegen به خصوص برای کمک به افرادی که به علت برخی بیماری‌ها یا کهولت سن با مشکل تحلیل عضلات مواجه هستند، مناسب است. تولید این دستگاه از سال ۲۰۱۵ آغاز شده و آزمایشاتی که بر روی برخی بیماران به منظور استفاده از دستگاه یادشده به مدت ۱۰ دقیقه صورت گرفته موفقیت آمیز بوده است. برای تقویت عضلات پا نیز باید از این دستگاه به مدت ۵ هفته به شکل مداوم در بازه‌های زمانی ده دقیقه‌ای استفاده کرد.
بهترین خرید
نظرات
ناشناس
سرطان چی میده با الکترو مغناطیس
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}