تصویری جالب از امام خمینی در حال مرتب کردن عمامه شان در سال ۱۳۵۷.
۰۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۶
تصویری جالب از امام خمینی در حال مرتب کردن عمامه شان در سال ۱۳۵۷.
۰۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۴:۳۶
۰

تصویری جالب از امام خمینی در حال مرتب کردن عمامه شان

50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو