سيد حسن رسولي بیان داشت:
رییس کمیته منابع انسانی شورای اسلامی شهر تهران گفت: بخش خصوصی به دنبال کسب سود مشروع است و حوزه مدیریت شهری نیز به دنبال کمک گیری این ظرفیت مردمی برای کاهش آثار و تبعات ناشی از کمبود منابع مالی است و باید بسترهای لازم برای این امر، فراهم شود.
۰۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۱
۰

 

 

به گزارش معاونت ارتباطات و بين الملل شوراي اسلامي شهر تهران سيد حسن رسولي با اشاره به معضلات شهرداري تهران گفت: شهرداری تهران از منظر مسائل و مشکلات درون سازمانی با دو چالش جدی عدم تعادل منابع و مصارف مالی، میزان بدهی هاي هنگفت و نيز ساختار سازمانی متورم و ناكارآمد كه سبب شده امروز چرخ مديريت شهري به كندي حركت كند.

 

رييس كميته منابع انساني شوراي اسلامي شهر تهران در ادامه افزود: با توجه به این دو مشکل در قالب برنامه سوم توسعه شهر تهران که اخیرا مراحل بررسی و تصویب آن در صحن علنی به پایان رسید، در قالب احکام و سیاست های دوره جدید كه از سوي شورای اسلامی شهر تهران تصويب شده است در مواد و تبصره های گوناگون، شهرداری بعضا موظف و در برخی محور ها مجاز شد که برای انجام برخی از ماموریت های قانونی خویش و نیز به اتمام رساندن پروژه های نیمه تمام توسعه شهری و همچنین شناسایی و تعریف پروژه های جدید با استفاده از بخش خصوصی اقدامات لازم را به عمل آورد.

 

نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران با بیان اینکه امروز مشارکت بخش خصوصی در تامین زیر ساخت های بخش های گوناگون از قبیل مدیریت پسماند، حمل و نقل عمومی ( شامل حمل و نقل ریلی ، اتوبوسرانی و سایر مد های حمل و نقل عمومي ) و نیز اتمام پروژه های نیمه تمام مي تواند ياري رسان مديريت شهري شود و لذا شورای اسلامی شهر تهران به عنوان پارلمان شهري خود را موظف دانست با فرصت دانستن ظرفیت بخش خصوصی بستر لازم برای مشارکت آن را فراهم آورد.

رسولي معتقد است بخش خصوصی هنگامی تمایل ورود به عرصه های سرمایه گذاری شهری پیدا می کند که مرجع مربوطه یعنی مدیریت شهری از نگاه واقع بینانه، علمی و اقتصادی بستر های لازم براي ورود اين ظرفيت را فراهم کند که در صورت حضور آنان در ماموریت های 6 گانه هر دو طرف در قالب قراردادهای مشارکتی منعقده منافع و دستاورد های مورد نظر خویش را به نحو مطلوب و براگیزاننده تامین کنند.

 

نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران در ادامه سخناش با تاکید براینکه بخش خصوصی به دنبال کسب سود مشروع است گفت: حوزه مدیریت شهری نیز به دنبال کمک گیری این ظرفیت مردمی برای کاهش آثار و تبعات ناشی از کمبود منابع مالی ، لذا یک رابطه مبتنی بر سود برد - برد این امکان را مي تواند فراهم آورد.

 

رييس كميته منابع انساني شوراي اسلامي شهر تهران همچنين يادآور شد: برنامه 5 ساله سوم که در صحن شورا به تصویب رسید به هیات تطبیق داده شده و به محض تاييد آن و ابلاغ شورا به شهرداري به عنوان یک سند بالادستی براي لايحه بودجه سال 98 شهرداري تهران تعیین مسیر خواهد کرد.

 

نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران گفت: از آنجا که بودجه سال 98 شهرداري تهران برشی یک ساله از برنامه 5 ساله سوم توسعه شهر تهران است تلاش خواهیم کرد مواد و تبصره ها و ردیف های مرتبط با تشویق و ترغیب بخش خصوصی برای ورود به پروژه های مشارکت های شهری را دقیق تر و عملیاتی تر پیش بینی کنیم تا شهرداری بتواند بر اساس برنامه سوم توسعه ، بودجه 98 اجرا كند.

 

سيد حسن رسولي در ادامه اظهار داشت: نکته قابل توجه این است که در حوزه ماموریت های 6 گانه حضور بخش خصوصی سبب خواهد شد تا هزینه هایی را که باید از منابع شهرداری تامین شود از سوی بخش خصوصی صورت گیرد و به نوعی ما با کاهش هزینه ها مواجه خواهیم شد که از این به عنوان درآمد تعبیر می شود.

 

عضو شوراي اسلامي شهر تهران گفت: امروز آنچه که باید مورد تاكيد و اهميت مديريت شهري تهران باشد اين است كه به دنبال جلب و جذب سرمایه بخش خصوصی در پیشبرد اهداف، ماموریت ها و کمک به پروژه های نیمه تمام و نیز اجراي پروژه های ضروری و جدیدالاحداث باشيم.

سيد حسن رسولي همچنين با اشاره به وضعيت درآمدي شهرداري تهران در سال 97 گفت: بر اساس گزارش در آمدی هفت دوازدهم که در حال حاضر در دسترس بنده مي باشد در حوزه درآمدهاي نقد بالغ بر 85 درصد درآمد ها محقق شده است ولي در حوزه غیر نقد که 25 درصد درآمد های شهرداری را شامل می شود در 6 ماهه نخست کمتر از 10 درصد تحقق داشتیم که با تمهیداتی که صورت گرفته است امیدواریم تا پایان اسفند ماه میزان تحقق درآمد غیر نقد به 50 درصد افزایش پیدا کند.

 

وي ادامه داد: پيش بینی ما این است که در بودجه سال 97 با کسري بودجه مواجه شویم که البته بعید می دانم رقم آن بیش از 2 هزار میلیارد تومان بشود.

 

رييس كميته منابع انساني شوراي اسلامي شهر تهران گفت: اين وضعيت نشان مي دهد كه بايد هرچه بيشتر بستر هاي لازم براي استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي در مديريت شهري را فراهم كنيم.

 

سيد حسن رسولي بیان داشت:
۰۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۱
رییس کمیته منابع انسانی شورای اسلامی شهر تهران گفت: بخش خصوصی به دنبال کسب سود مشروع است و حوزه مدیریت شهری نیز به دنبال کمک گیری این ظرفیت مردمی برای کاهش آثار و تبعات ناشی از کمبود منابع مالی است و باید بسترهای لازم برای این امر، فراهم شود.

 

 

به گزارش معاونت ارتباطات و بين الملل شوراي اسلامي شهر تهران سيد حسن رسولي با اشاره به معضلات شهرداري تهران گفت: شهرداری تهران از منظر مسائل و مشکلات درون سازمانی با دو چالش جدی عدم تعادل منابع و مصارف مالی، میزان بدهی هاي هنگفت و نيز ساختار سازمانی متورم و ناكارآمد كه سبب شده امروز چرخ مديريت شهري به كندي حركت كند.

 

رييس كميته منابع انساني شوراي اسلامي شهر تهران در ادامه افزود: با توجه به این دو مشکل در قالب برنامه سوم توسعه شهر تهران که اخیرا مراحل بررسی و تصویب آن در صحن علنی به پایان رسید، در قالب احکام و سیاست های دوره جدید كه از سوي شورای اسلامی شهر تهران تصويب شده است در مواد و تبصره های گوناگون، شهرداری بعضا موظف و در برخی محور ها مجاز شد که برای انجام برخی از ماموریت های قانونی خویش و نیز به اتمام رساندن پروژه های نیمه تمام توسعه شهری و همچنین شناسایی و تعریف پروژه های جدید با استفاده از بخش خصوصی اقدامات لازم را به عمل آورد.

 

نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران با بیان اینکه امروز مشارکت بخش خصوصی در تامین زیر ساخت های بخش های گوناگون از قبیل مدیریت پسماند، حمل و نقل عمومی ( شامل حمل و نقل ریلی ، اتوبوسرانی و سایر مد های حمل و نقل عمومي ) و نیز اتمام پروژه های نیمه تمام مي تواند ياري رسان مديريت شهري شود و لذا شورای اسلامی شهر تهران به عنوان پارلمان شهري خود را موظف دانست با فرصت دانستن ظرفیت بخش خصوصی بستر لازم برای مشارکت آن را فراهم آورد.

رسولي معتقد است بخش خصوصی هنگامی تمایل ورود به عرصه های سرمایه گذاری شهری پیدا می کند که مرجع مربوطه یعنی مدیریت شهری از نگاه واقع بینانه، علمی و اقتصادی بستر های لازم براي ورود اين ظرفيت را فراهم کند که در صورت حضور آنان در ماموریت های 6 گانه هر دو طرف در قالب قراردادهای مشارکتی منعقده منافع و دستاورد های مورد نظر خویش را به نحو مطلوب و براگیزاننده تامین کنند.

 

نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران در ادامه سخناش با تاکید براینکه بخش خصوصی به دنبال کسب سود مشروع است گفت: حوزه مدیریت شهری نیز به دنبال کمک گیری این ظرفیت مردمی برای کاهش آثار و تبعات ناشی از کمبود منابع مالی ، لذا یک رابطه مبتنی بر سود برد - برد این امکان را مي تواند فراهم آورد.

 

رييس كميته منابع انساني شوراي اسلامي شهر تهران همچنين يادآور شد: برنامه 5 ساله سوم که در صحن شورا به تصویب رسید به هیات تطبیق داده شده و به محض تاييد آن و ابلاغ شورا به شهرداري به عنوان یک سند بالادستی براي لايحه بودجه سال 98 شهرداري تهران تعیین مسیر خواهد کرد.

 

نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه شوراي اسلامي شهر تهران گفت: از آنجا که بودجه سال 98 شهرداري تهران برشی یک ساله از برنامه 5 ساله سوم توسعه شهر تهران است تلاش خواهیم کرد مواد و تبصره ها و ردیف های مرتبط با تشویق و ترغیب بخش خصوصی برای ورود به پروژه های مشارکت های شهری را دقیق تر و عملیاتی تر پیش بینی کنیم تا شهرداری بتواند بر اساس برنامه سوم توسعه ، بودجه 98 اجرا كند.

 

سيد حسن رسولي در ادامه اظهار داشت: نکته قابل توجه این است که در حوزه ماموریت های 6 گانه حضور بخش خصوصی سبب خواهد شد تا هزینه هایی را که باید از منابع شهرداری تامین شود از سوی بخش خصوصی صورت گیرد و به نوعی ما با کاهش هزینه ها مواجه خواهیم شد که از این به عنوان درآمد تعبیر می شود.

 

عضو شوراي اسلامي شهر تهران گفت: امروز آنچه که باید مورد تاكيد و اهميت مديريت شهري تهران باشد اين است كه به دنبال جلب و جذب سرمایه بخش خصوصی در پیشبرد اهداف، ماموریت ها و کمک به پروژه های نیمه تمام و نیز اجراي پروژه های ضروری و جدیدالاحداث باشيم.

سيد حسن رسولي همچنين با اشاره به وضعيت درآمدي شهرداري تهران در سال 97 گفت: بر اساس گزارش در آمدی هفت دوازدهم که در حال حاضر در دسترس بنده مي باشد در حوزه درآمدهاي نقد بالغ بر 85 درصد درآمد ها محقق شده است ولي در حوزه غیر نقد که 25 درصد درآمد های شهرداری را شامل می شود در 6 ماهه نخست کمتر از 10 درصد تحقق داشتیم که با تمهیداتی که صورت گرفته است امیدواریم تا پایان اسفند ماه میزان تحقق درآمد غیر نقد به 50 درصد افزایش پیدا کند.

 

وي ادامه داد: پيش بینی ما این است که در بودجه سال 97 با کسري بودجه مواجه شویم که البته بعید می دانم رقم آن بیش از 2 هزار میلیارد تومان بشود.

 

رييس كميته منابع انساني شوراي اسلامي شهر تهران گفت: اين وضعيت نشان مي دهد كه بايد هرچه بيشتر بستر هاي لازم براي استفاده از ظرفيت هاي بخش خصوصي در مديريت شهري را فراهم كنيم.

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}