مجلس نمایندگان آمریکا تحریم های جدیدی را علیه هر شخص یا نهادی که بخواهد با بخش انرژی، هوافضا و تجاری سوریه همکاری کند، تصویب کرد.
۰۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۰
۰

مجلس نمایندگان آمریکا طرح اعمال تحریم‌های جدید علیه دولت سوریه و حامیان این کشور را تصویب کرد و تحریم‌های جدید علیه هر شخص یا نهادی که بخواهد با بخش‌ انرژی، هوافضا و تجاری سوریه همکاری داشته باشد، اعمال خواهد شد.

کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طی بیانیه ای رئیس‌جمهوری این کشور را ملزم می‌کند علیه حامیان مالی یا تجاری دولت سوریه، شامل دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، بانک مرکزی، فروشندگان هواپیما و قطعات یدکی به خطوط هوایی سوریه، پیمانکاران ساختمانی و مهندسی تحریم‌هایی را اعمال کند.

این طرح به دلیل اعتراض سناتورهای دموکرات به تعطیلی دولت فدرال آمریکا، هنوز در این مجلس به تصویب نرسیده است.

مجلس نمایندگان آمریکا تحریم های جدیدی را علیه هر شخص یا نهادی که بخواهد با بخش انرژی، هوافضا و تجاری سوریه همکاری کند، تصویب کرد.

مجلس نمایندگان آمریکا طرح اعمال تحریم‌های جدید علیه دولت سوریه و حامیان این کشور را تصویب کرد و تحریم‌های جدید علیه هر شخص یا نهادی که بخواهد با بخش‌ انرژی، هوافضا و تجاری سوریه همکاری داشته باشد، اعمال خواهد شد.

کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طی بیانیه ای رئیس‌جمهوری این کشور را ملزم می‌کند علیه حامیان مالی یا تجاری دولت سوریه، شامل دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی، بانک مرکزی، فروشندگان هواپیما و قطعات یدکی به خطوط هوایی سوریه، پیمانکاران ساختمانی و مهندسی تحریم‌هایی را اعمال کند.

این طرح به دلیل اعتراض سناتورهای دموکرات به تعطیلی دولت فدرال آمریکا، هنوز در این مجلس به تصویب نرسیده است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}