مردی در آمریکا پس از آن که ۴ نفر از اعضای خانواده خود را با بی رحمی تمام به قتل رساند، قصد کشتن دختری ۸ ساله را نیز داشت که توسط پلیس کشته شد.
۰۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۳:۳۱
۰

قاتل در منزل خود انواع مختلف سلاح گرم را مخفی کرده بود، اما این در حالی است که برای کشتن اعضای خانواده خود تنها از تبر استفاده کرده بود. قربانیان پدر و مادر، خواهر ۹ ماهه و دوست خانوادگی آن‌ها گزارش شده است.

گفتنی است؛ قاتل قصد کشتن دختر ۸ ساله که تنها فرزند دوست خانوادگی آن‌ها بوده را داشته که حضور به موقع افسران پلیس مانع از اقدام وی شد. در نهایت قاتل به ضرب گلوله پلیس کشته شد.

 

مردی در آمریکا پس از آن که ۴ نفر از اعضای خانواده خود را با بی رحمی تمام به قتل رساند، قصد کشتن دختری ۸ ساله را نیز داشت که توسط پلیس کشته شد.

قاتل در منزل خود انواع مختلف سلاح گرم را مخفی کرده بود، اما این در حالی است که برای کشتن اعضای خانواده خود تنها از تبر استفاده کرده بود. قربانیان پدر و مادر، خواهر ۹ ماهه و دوست خانوادگی آن‌ها گزارش شده است.

گفتنی است؛ قاتل قصد کشتن دختر ۸ ساله که تنها فرزند دوست خانوادگی آن‌ها بوده را داشته که حضور به موقع افسران پلیس مانع از اقدام وی شد. در نهایت قاتل به ضرب گلوله پلیس کشته شد.

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}