فرماندار شوش گفت: وضعیت سیل‌بند‌ها در روستا‌های بخش شاوور شوش تحت کنترل هستند و اگر مشکلی برای سیل‌بند‌ها رخ دهد تمام نیرو‌ها با دستگاه‌های لازم آماده رفع مشکلات هستند.
۰۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۳:۱۶
۰

عدنان غزی فرماندار شوش اظهار کرد: وضعیت سیل‌بند‌ها در روستا‌های بخش شاوور شوش تحت کنترل هستند و اگر مشکلی برای سیل‌بند‌ها رخ دهد تمام نیرو‌ها با دستگاه‌های لازم آماده رفع مشکلات هستند؛ درحال حاضر وضعیت روستا‌های منطقه درحال کنترل است و مشکل خاصی وجود ندارد.

وی افزود: تا کنون نیز کار مرمت و اصلاح سیل‌بند‌ها به خوبی انجام شده است و درصورتی‌که برای سیل‌بند‌ها مشکلی ایجاد شود حدود ۱۵ روستا در معرض خطر قرار می‌گیرند.

فرماندار شوش ضمن تکذیب خبر محاصره ۱۷ روستا در سیل، عنوان کرد: برای جلوگیری از خسارت به مردم، احشام ۳ روستا از حاشیه رودخانه تخلیه شدند و به مکانی امن منتقل شدند؛ درصورت بروز مشکل و خطر برای روستا و مردم، آمادگی لازم برای تخلیه اهالی روستا وجود دارد.

وی گفت: ورودی سد دز درحال حاضر کاهش پیدا کرد و به همین دلیل خروجی را به ۸۵۰ مترمکعب در ثانیه کاهش دادند و احتمال وقوع خطر کاهش پیدا کرد.

فرماندار شوش گفت: وضعیت سیل‌بند‌ها در روستا‌های بخش شاوور شوش تحت کنترل هستند و اگر مشکلی برای سیل‌بند‌ها رخ دهد تمام نیرو‌ها با دستگاه‌های لازم آماده رفع مشکلات هستند.

عدنان غزی فرماندار شوش اظهار کرد: وضعیت سیل‌بند‌ها در روستا‌های بخش شاوور شوش تحت کنترل هستند و اگر مشکلی برای سیل‌بند‌ها رخ دهد تمام نیرو‌ها با دستگاه‌های لازم آماده رفع مشکلات هستند؛ درحال حاضر وضعیت روستا‌های منطقه درحال کنترل است و مشکل خاصی وجود ندارد.

وی افزود: تا کنون نیز کار مرمت و اصلاح سیل‌بند‌ها به خوبی انجام شده است و درصورتی‌که برای سیل‌بند‌ها مشکلی ایجاد شود حدود ۱۵ روستا در معرض خطر قرار می‌گیرند.

فرماندار شوش ضمن تکذیب خبر محاصره ۱۷ روستا در سیل، عنوان کرد: برای جلوگیری از خسارت به مردم، احشام ۳ روستا از حاشیه رودخانه تخلیه شدند و به مکانی امن منتقل شدند؛ درصورت بروز مشکل و خطر برای روستا و مردم، آمادگی لازم برای تخلیه اهالی روستا وجود دارد.

وی گفت: ورودی سد دز درحال حاضر کاهش پیدا کرد و به همین دلیل خروجی را به ۸۵۰ مترمکعب در ثانیه کاهش دادند و احتمال وقوع خطر کاهش پیدا کرد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}