نکات زیر را رعایت کنید تا حسن یوسف تان پربرگ و پررنگ شود.
۰۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۷
۰
نکات زیر را رعایت کنید تا حسن یوسف تان پربرگ و پررنگ شود.

• آفتاب پشت شیشه پنجره جنوبی (اگر خانه تان آفتاب ندارد آن را نخرید).

• وقتی خاک گل حسن یوسفتان خشک شد، به آن آب بدهید.

• تفاله چایی و تفاله قهوه خشک شده و پودر شده هر ماه دو قاشق به گل حسن یوسفتان بدهید.

• شاخه‌های کم پشت گل حسن یوسف را هرس، کنید.

• وقتی گل می‌دهد گل آن را جدا کنید.

• خاک برگ و خاک باغچه و کوکوپیت و ماسه برای آن عالی است

چند نکته برای قلمه زدن حسن یوسف

• از شاخه‌های سالم و قویتر قلمه بگیرید.

• هر قلمه سه چهار برگ بیشتر نداشته باشد، بقیه اش را جدا کنید.

• تا ۱ هفته نور ملایم و نایلون روی آن باشد و خاکش را با اسپری مرطوب کنید.

نحوه آبیاری حسن یوسف

خاک گلدان حسن یوسف باید همیشه مرطوب باشد. به محض خشک شدن خاک باید آن را آبیاری کنید. البته در فصل زمستان بهتر است دفعات آبیاری کاهش پیدا کند.

البته آبیاری بیش از اندازه باعث سیاه شدن ساقه و پژمرده شدن حسن یوسف می‌شود؛ بنابراین حتما در آبیاری این گل زیبا دقت کنید. زهکشی گلدان باید قوی باشد تا به محض آبیاری گیاه تان آب اضافی حتما از ته گلدان خارج شود.
 
منبع: بیتوته 
نکات زیر را رعایت کنید تا حسن یوسف تان پربرگ و پررنگ شود.
نکات زیر را رعایت کنید تا حسن یوسف تان پربرگ و پررنگ شود.

• آفتاب پشت شیشه پنجره جنوبی (اگر خانه تان آفتاب ندارد آن را نخرید).

• وقتی خاک گل حسن یوسفتان خشک شد، به آن آب بدهید.

• تفاله چایی و تفاله قهوه خشک شده و پودر شده هر ماه دو قاشق به گل حسن یوسفتان بدهید.

• شاخه‌های کم پشت گل حسن یوسف را هرس، کنید.

• وقتی گل می‌دهد گل آن را جدا کنید.

• خاک برگ و خاک باغچه و کوکوپیت و ماسه برای آن عالی است

چند نکته برای قلمه زدن حسن یوسف

• از شاخه‌های سالم و قویتر قلمه بگیرید.

• هر قلمه سه چهار برگ بیشتر نداشته باشد، بقیه اش را جدا کنید.

• تا ۱ هفته نور ملایم و نایلون روی آن باشد و خاکش را با اسپری مرطوب کنید.

نحوه آبیاری حسن یوسف

خاک گلدان حسن یوسف باید همیشه مرطوب باشد. به محض خشک شدن خاک باید آن را آبیاری کنید. البته در فصل زمستان بهتر است دفعات آبیاری کاهش پیدا کند.

البته آبیاری بیش از اندازه باعث سیاه شدن ساقه و پژمرده شدن حسن یوسف می‌شود؛ بنابراین حتما در آبیاری این گل زیبا دقت کنید. زهکشی گلدان باید قوی باشد تا به محض آبیاری گیاه تان آب اضافی حتما از ته گلدان خارج شود.
 
منبع: بیتوته 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید