بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز تاسف از لغو مجوز پرواز‌های شرکت هواپیمایی ماهان ایر به آلمان آن را اقدامی شتابزده و غیر قابل توجیه دانست.
۰۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۹
۰

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه این اقدام طرف آلمانی را مغایر با روح حاکم بر روابط دیرینه ملت‌های ایران و آلمان خواند و گفت: این رفتار حرکتی بی دلیل و احتمالا ناشی از القای اطلاعات نادرست توسط دیگرانی است که از روند روابط بین دو کشور ناخشنودند.

وی اظهار امیدواری کرد دولت آلمان با بررسی حقایق و بازنگری مجدد داده‌های اطلاعاتی خود نسبت به تجدیدنظر بهنگام در این تصمیم ناصواب و نامطلوب که می‌تواند ارتباطات و رفت و آمد‌های مردمی را تحت تاثیر قرار داده و بی شک خلاف مصالح و منافع روابط فیمابین است، اقدام کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: بی تردید هیچ منطق و دلیلی نمی‌تواند توجیه گر این گونه رفتار‌های یکسویه و مبتنی بر داده‌های غلط و موهوم باشد و مرور چگونگی همکاری‌های این شرکت با طرف‌های آلمانی خود گویای نبود هیچ گونه نقطه منفی در کارنامه این همکاری‌های متقابل است.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز تاسف از لغو مجوز پرواز‌های شرکت هواپیمایی ماهان ایر به آلمان آن را اقدامی شتابزده و غیر قابل توجیه دانست.

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه این اقدام طرف آلمانی را مغایر با روح حاکم بر روابط دیرینه ملت‌های ایران و آلمان خواند و گفت: این رفتار حرکتی بی دلیل و احتمالا ناشی از القای اطلاعات نادرست توسط دیگرانی است که از روند روابط بین دو کشور ناخشنودند.

وی اظهار امیدواری کرد دولت آلمان با بررسی حقایق و بازنگری مجدد داده‌های اطلاعاتی خود نسبت به تجدیدنظر بهنگام در این تصمیم ناصواب و نامطلوب که می‌تواند ارتباطات و رفت و آمد‌های مردمی را تحت تاثیر قرار داده و بی شک خلاف مصالح و منافع روابط فیمابین است، اقدام کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه داد: بی تردید هیچ منطق و دلیلی نمی‌تواند توجیه گر این گونه رفتار‌های یکسویه و مبتنی بر داده‌های غلط و موهوم باشد و مرور چگونگی همکاری‌های این شرکت با طرف‌های آلمانی خود گویای نبود هیچ گونه نقطه منفی در کارنامه این همکاری‌های متقابل است.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}