موج سرما به همراه بارش سنگین برف، باد‌های سرد و یخبندان زندگی ۷۴میلیون نفر از ساکنان شمال شرق و شرق میانه آمریکا را با مشکل مواجه ساخته است.شدت برودت در مناطق شمال شرقی آمریکا به هشت درجه سانتی گراد زیر صفر رسید؛ بنابراین گزارش، هم اکنون برودت در مناطقی، چون نیویورک وبوستون به ترتیب به منفی ۱۱ و منفی ۱۴ درجه سانتی گراد رسیده است. شدت برودت و بارش برف چهار فرودگاه 'بوستون'، 'نیووارک' (Newark) و جان اف. کندی واقع در نیویورک و فرودگاه شیکاگو را به شدت تحت تاثیر قرار داده و بر پرواز‌های آن‌ها تاثیر گذاشته است.
۰۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۱
۰
موج سرما به همراه بارش سنگین برف، باد‌های سرد و یخبندان زندگی ۷۴میلیون نفر از ساکنان شمال شرق و شرق میانه آمریکا را با مشکل مواجه ساخته است.شدت برودت در مناطق شمال شرقی آمریکا به هشت درجه سانتی گراد زیر صفر رسید؛ بنابراین گزارش، هم اکنون برودت در مناطقی، چون نیویورک وبوستون به ترتیب به منفی ۱۱ و منفی ۱۴ درجه سانتی گراد رسیده است. شدت برودت و بارش برف چهار فرودگاه 'بوستون'، 'نیووارک' (Newark) و جان اف. کندی واقع در نیویورک و فرودگاه شیکاگو را به شدت تحت تاثیر قرار داده و بر پرواز‌های آن‌ها تاثیر گذاشته است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}