پیشنهاد پارسینه
خبرگزاری اینترفاکس روسیه در خبر فوری با اشاره به اینکه یکی از مسافران خطوط هوایی روسیه خواستار فرود هواپیما به جای مسکو در افغانستان شده است از احتمال بیمار روانی بودن او خبر داد.
۰۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۶:۲۱
۰
اینترفاکس این خبر را به نقل از منابع خود در مرکزخدمات کنترل ترافیک هوایی روسیه داده است.

براساس این گزارش هواپیما بوئینگ ۷۳۷ است که مجبور به تغییر مسیر هوایی شده است.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
‍
‍‍‍
سداد
شفا دارو