روز گذشته مرکز آمار ایران نرخ تورم در پایان دی ماه را 20.6 درصد و تورم نقطه به نقطه در این ماه را 39.6 درصد اعلام کرد که اعداد نزدیک به اعداد تورمی آبان‌ماه بانک مرکزی است و به‌طور قطع عدد تورمی ماه آینده باید از 40 درصد عبور کند.
۰۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۳۲
۰
ماه گذشته در گزارشی دلایل اختلاف نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار ایران پرداختیم و عنوان کردیم یکی از دلایل اختلاف تورم بانک مرکزی و مرکز آمار علاوه بر عواملی که بار‌ها مطرح شده، بازه‌های زمانی محاسبه تغییرات قیمت کالا‌ها و خدمات است.

طبق اطلاعات به دست آمده، مرکز آمار ایران تغییرات قیمت‌ها در طول سه هفته از یک ماه را محاسبه می‌کند، اما بانک مرکزی تغییرات قیمت‌ها را در طول یک ماه ارزیابی می‌کند. به همین دلیل مرکز آمار با یک فاصله یک تا دو ماهه به نرخ‌هایی نزدیک به ارقامی می‌رسد که بانک مرکزی یک یا دو ماه قبل محاسبه کرده است.

در واقع با توجه به اینکه تغییرات قیمت‌ها در ماه‌های اخیر روندی صعود داشته است، تغییرات قیمت‌ها در هفته پایانی ماه در ارقام مرکز آمار محاسبه نمی‌شود. اما در ماه بعد، در سه هفته مورد بررسی تغییرات قیمت کالا‌ها و خدمات اضافه شده و تغییرات اعمال می‌شود. به همین دلیل است که نرخ تورم مرکز آمار در یک ماه بین اعداد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی بین دو ماه پیش از آن است.

نرخ تورمی که مرکز آمار برای دی ماه اعلام کرده است، از همان الگوی فرضی تبعیت می‌کند و تورم میانگین مرکز آمار برای دی ماه نزدیک به تورم آذر ماه بانک مرکزی و تورم نقطه به نقطه آن نزدیک به تورم نقطه به نقطه آبان ماه بانک مرکزی است.

روز گذشته مرکز آمار ایران نرخ تورم در پایان دی ماه را ۲۰.۶ درصد و تورم نقطه به نقطه در این ماه را ۳۹.۶ درصد اعلام کرد که اعداد نزدیک به اعداد تورمی آبان ماه بانک مرکزی است.

بانک مرکزی ماه گذشته به دلیل اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه در گزارش این نهاد با عبور از مرز ۴۰ درصد به ۴۲.۳ درصد رسیده بود، با دستور دولت، امکان انتشار آن را پیدا نکرد. مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه دی ماه امسال را ۳۹.۶ درصد محاسبه کرده است و با توجه به الگوی محاسباتی این مرکز و تحولات شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات، تورم نقطه به نقطه این نهاد برای بهمن ماه قطعا از ۴۰ درصد عبور خواهد کرد و مشخص نیست آن زمان دولت با این آمار مرکز آمار چه برخوردی خواهد کرد.

* ارقام تورم بانک مرکزی و مرکز آمار
دوره تورم بانک مرکزی تورم مرکز آمار تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه مرکز آمار
دی  _ 20.6 _ 39.6
آذر  21.2 18 42.3 37.4
آبان 18.4 15.6 39.9 34.9
مهر 15.9 13.4 36.9 32.8
شهریور 13.5 11.3 31.4 25.7
مرداد 11.5 9.7 24.2 19.3
تیر 10.2 8.7 18 13.8
خرداد 9.4 8.2 13.7 10.2
اردیبهشت 9.1 8 9.7 8.3
فروردین 9.2 8.1 7.9 7.2

تورم نقطه به نقطه دی‌ماه مرکز آمار به عدد آبان‌ماه بانک مرکزی رسید+نمودار

 

روز گذشته مرکز آمار ایران نرخ تورم در پایان دی ماه را 20.6 درصد و تورم نقطه به نقطه در این ماه را 39.6 درصد اعلام کرد که اعداد نزدیک به اعداد تورمی آبان‌ماه بانک مرکزی است و به‌طور قطع عدد تورمی ماه آینده باید از 40 درصد عبور کند.
ماه گذشته در گزارشی دلایل اختلاف نرخ تورم بانک مرکزی و مرکز آمار ایران پرداختیم و عنوان کردیم یکی از دلایل اختلاف تورم بانک مرکزی و مرکز آمار علاوه بر عواملی که بار‌ها مطرح شده، بازه‌های زمانی محاسبه تغییرات قیمت کالا‌ها و خدمات است.

طبق اطلاعات به دست آمده، مرکز آمار ایران تغییرات قیمت‌ها در طول سه هفته از یک ماه را محاسبه می‌کند، اما بانک مرکزی تغییرات قیمت‌ها را در طول یک ماه ارزیابی می‌کند. به همین دلیل مرکز آمار با یک فاصله یک تا دو ماهه به نرخ‌هایی نزدیک به ارقامی می‌رسد که بانک مرکزی یک یا دو ماه قبل محاسبه کرده است.

در واقع با توجه به اینکه تغییرات قیمت‌ها در ماه‌های اخیر روندی صعود داشته است، تغییرات قیمت‌ها در هفته پایانی ماه در ارقام مرکز آمار محاسبه نمی‌شود. اما در ماه بعد، در سه هفته مورد بررسی تغییرات قیمت کالا‌ها و خدمات اضافه شده و تغییرات اعمال می‌شود. به همین دلیل است که نرخ تورم مرکز آمار در یک ماه بین اعداد تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی بین دو ماه پیش از آن است.

نرخ تورمی که مرکز آمار برای دی ماه اعلام کرده است، از همان الگوی فرضی تبعیت می‌کند و تورم میانگین مرکز آمار برای دی ماه نزدیک به تورم آذر ماه بانک مرکزی و تورم نقطه به نقطه آن نزدیک به تورم نقطه به نقطه آبان ماه بانک مرکزی است.

روز گذشته مرکز آمار ایران نرخ تورم در پایان دی ماه را ۲۰.۶ درصد و تورم نقطه به نقطه در این ماه را ۳۹.۶ درصد اعلام کرد که اعداد نزدیک به اعداد تورمی آبان ماه بانک مرکزی است.

بانک مرکزی ماه گذشته به دلیل اینکه نرخ تورم نقطه به نقطه در گزارش این نهاد با عبور از مرز ۴۰ درصد به ۴۲.۳ درصد رسیده بود، با دستور دولت، امکان انتشار آن را پیدا نکرد. مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه دی ماه امسال را ۳۹.۶ درصد محاسبه کرده است و با توجه به الگوی محاسباتی این مرکز و تحولات شاخص قیمت کالا‌ها و خدمات، تورم نقطه به نقطه این نهاد برای بهمن ماه قطعا از ۴۰ درصد عبور خواهد کرد و مشخص نیست آن زمان دولت با این آمار مرکز آمار چه برخوردی خواهد کرد.

* ارقام تورم بانک مرکزی و مرکز آمار
دوره تورم بانک مرکزی تورم مرکز آمار تورم نقطه به نقطه بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه مرکز آمار
دی  _ 20.6 _ 39.6
آذر  21.2 18 42.3 37.4
آبان 18.4 15.6 39.9 34.9
مهر 15.9 13.4 36.9 32.8
شهریور 13.5 11.3 31.4 25.7
مرداد 11.5 9.7 24.2 19.3
تیر 10.2 8.7 18 13.8
خرداد 9.4 8.2 13.7 10.2
اردیبهشت 9.1 8 9.7 8.3
فروردین 9.2 8.1 7.9 7.2

تورم نقطه به نقطه دی‌ماه مرکز آمار به عدد آبان‌ماه بانک مرکزی رسید+نمودار

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید