سامانه 1888 شهرداری منطقه 13 توانست با کسب امتیاز 98/44 وضعیت «عالی» را بین مناطق 22 گانه به خود اختصاص دهد.
۰۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۶
۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 13، رحمان زاده شهردار منطقه در این خصوص گفت: در ارزيابي به عمل آمده ، منطقه 13 با اخذ امتياز 98/44 و افزايش 4 امتيازي نسبت به چهارماهه اول از وضعيت خيلي خوب به «عالي» ارتقاء يافته وتوانسته با کسب امتیاز 98/44 وضعیت «عالی» را بین مناطق 22 گانه شهرداری تهران به خود اختصاص دهد.
وی افزود: این در حالی‌است که این منطقه با کسب امتیاز 96.6 در کیفیت و 98.9 در کمیت رسیدگی به پیام‌ها بهترین امتیاز این دو آیتم را در مقایسه با سایر مناطق کسب نموده است.
رحمان زاده سرعت رسیدگی مطلوب به پیام شهروندان و دستیابی به حد مورد انتظار سامانه نظارت همگانی، دستیابی به حد مورد انتظار سامانه نظارت همگانی در رسیدگی کیفی به پیام شهروندان، اقدامات خوب و موثر در جهت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در راستای تعمیق فرهنگ نظارت همگانی، افزایش کیفیت و کمیت رسیدگی به پیام‌ها از مهمترین نقاط قوت این دوره عملکرد سامانه 1888 منطقه 13 نسبت به مدت مشابه سال قبل برشمرد.
گفتنی است سامانه منطقه در 4 ماهه دوم سال 97 با کاهش گلایه‌مندی شهروندان در موضوعات آلودگی صوتی و محیطی کامیون ها و کارگران حمل زباله، آبیاری درختان و نصب و نگهداری علائم(تابلوها؛ چشم گربه ای) ...مواجه بوده است. بر این اساس سامانه 1888 منطقه 13 توانست با الویت‌بندی و رفع نارضایتی شهروندان منطقه در موضوعات مختلف وجدیت جهت جلب رضایت ایشان رتبه قابل قبولی را در میان مناطق 22 گانه تهران کسب نمایند

سامانه 1888 شهرداری منطقه 13 توانست با کسب امتیاز 98/44 وضعیت «عالی» را بین مناطق 22 گانه به خود اختصاص دهد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 13، رحمان زاده شهردار منطقه در این خصوص گفت: در ارزيابي به عمل آمده ، منطقه 13 با اخذ امتياز 98/44 و افزايش 4 امتيازي نسبت به چهارماهه اول از وضعيت خيلي خوب به «عالي» ارتقاء يافته وتوانسته با کسب امتیاز 98/44 وضعیت «عالی» را بین مناطق 22 گانه شهرداری تهران به خود اختصاص دهد.
وی افزود: این در حالی‌است که این منطقه با کسب امتیاز 96.6 در کیفیت و 98.9 در کمیت رسیدگی به پیام‌ها بهترین امتیاز این دو آیتم را در مقایسه با سایر مناطق کسب نموده است.
رحمان زاده سرعت رسیدگی مطلوب به پیام شهروندان و دستیابی به حد مورد انتظار سامانه نظارت همگانی، دستیابی به حد مورد انتظار سامانه نظارت همگانی در رسیدگی کیفی به پیام شهروندان، اقدامات خوب و موثر در جهت فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در راستای تعمیق فرهنگ نظارت همگانی، افزایش کیفیت و کمیت رسیدگی به پیام‌ها از مهمترین نقاط قوت این دوره عملکرد سامانه 1888 منطقه 13 نسبت به مدت مشابه سال قبل برشمرد.
گفتنی است سامانه منطقه در 4 ماهه دوم سال 97 با کاهش گلایه‌مندی شهروندان در موضوعات آلودگی صوتی و محیطی کامیون ها و کارگران حمل زباله، آبیاری درختان و نصب و نگهداری علائم(تابلوها؛ چشم گربه ای) ...مواجه بوده است. بر این اساس سامانه 1888 منطقه 13 توانست با الویت‌بندی و رفع نارضایتی شهروندان منطقه در موضوعات مختلف وجدیت جهت جلب رضایت ایشان رتبه قابل قبولی را در میان مناطق 22 گانه تهران کسب نمایند

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}