هر بار که محققان موفق به شناسایی موجوداتی می‌شوند که در شرایط بسیار سخت زندگی می‌کنند، این تصور ایجاد می‌شود که زندگی در شرایط دشوارتر ممکن نیست. اما به تازگی عکس این مطلب ثابت شده است.
۰۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۶
۰
گروهی از زیست شناسان در جریان پژوهش‌های خود در خلیج کالیفرنیا دو گونه ماهی کوچک را شناسایی کرده اند که در محیطی زندگی می‌کنند که تقریبا اکسیژنی در آن وجود ندارد.

این محققان می‌گویند اکسیژنی که در این بخش از خلیج کلیفرنیا وجود دارد آن قدر کم و ناچیز است که هیچ موجود دیگری نمی‌تواند در آن زنده بماند.

بررسی‌ها برای شناسایی موجودات زنده احتمالی در این بخش از جهان از سال ۲۰۱۵ و با استفاده از یک دستگاه اقیانوس نورد کنترل از راه دور آغاز شد تا سرانجام این دستگاه توانست ماهی‌های یادشده را در عمق یک کیلومتری آب‌های اقیانوس شناسایی کرده و دانشمندان را حیرت زده کند.

این دو گونه ماهی کوچک به ترتیب Cephalurus cephalus و Cherublemma emmelas نام دارند و میزان اکسیژن موجود در محیط زندگی آن‌ها یک چهلم میزان اکسیژنی است که ماهی‌های عادی برای زنده ماندن به آن نیاز دارند.

ظاهرا ماهی‌های یادشده زندگی در این محیط بسیار دشوار را ترجیح می‌دهد و علت این مساله فرار از دست موجودات دیگری است که ممکن است به خوردن ان‌ها علاقمند باشند.

هنوز دقیقا مشخص نیست این ماهی‌ها چگونه در چنین شرایطی زنده می‌مانند، اما به نظر می‌رسد ابعاد کوچک آن‌ها که از ۳۰ سانتیمتر فراتر نمی‌رود و بزرگی سر آن‌ها به جذب اکسیژن توسط ماهی‌های مذکور کمک کند.
هر بار که محققان موفق به شناسایی موجوداتی می‌شوند که در شرایط بسیار سخت زندگی می‌کنند، این تصور ایجاد می‌شود که زندگی در شرایط دشوارتر ممکن نیست. اما به تازگی عکس این مطلب ثابت شده است.
گروهی از زیست شناسان در جریان پژوهش‌های خود در خلیج کالیفرنیا دو گونه ماهی کوچک را شناسایی کرده اند که در محیطی زندگی می‌کنند که تقریبا اکسیژنی در آن وجود ندارد.

این محققان می‌گویند اکسیژنی که در این بخش از خلیج کلیفرنیا وجود دارد آن قدر کم و ناچیز است که هیچ موجود دیگری نمی‌تواند در آن زنده بماند.

بررسی‌ها برای شناسایی موجودات زنده احتمالی در این بخش از جهان از سال ۲۰۱۵ و با استفاده از یک دستگاه اقیانوس نورد کنترل از راه دور آغاز شد تا سرانجام این دستگاه توانست ماهی‌های یادشده را در عمق یک کیلومتری آب‌های اقیانوس شناسایی کرده و دانشمندان را حیرت زده کند.

این دو گونه ماهی کوچک به ترتیب Cephalurus cephalus و Cherublemma emmelas نام دارند و میزان اکسیژن موجود در محیط زندگی آن‌ها یک چهلم میزان اکسیژنی است که ماهی‌های عادی برای زنده ماندن به آن نیاز دارند.

ظاهرا ماهی‌های یادشده زندگی در این محیط بسیار دشوار را ترجیح می‌دهد و علت این مساله فرار از دست موجودات دیگری است که ممکن است به خوردن ان‌ها علاقمند باشند.

هنوز دقیقا مشخص نیست این ماهی‌ها چگونه در چنین شرایطی زنده می‌مانند، اما به نظر می‌رسد ابعاد کوچک آن‌ها که از ۳۰ سانتیمتر فراتر نمی‌رود و بزرگی سر آن‌ها به جذب اکسیژن توسط ماهی‌های مذکور کمک کند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}