مجید فراهانی خبر داد:
مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران از نگاه ویژه شورای شهر به حضور بخش خصوصی در فعالیت‌ها و مأموریت‌های شهری خبر داد.
۰۲ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۹
۰

 

نخستین نشست ارزیابی و آسیب‌شناسی دستاوردها و تجارب بخش خصوصی در مدیریت شهری با تاکید بر مشارکت حداکثری در برگزاری پرشور و سازنده در انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد.

 

در این نشست که عصر دوشنبه یک بهمن برگزار شد، تنی چند از اعضای شورای شهر تهران، مدیران حوزه شهری و همین‌طور نمایندگان اصناف و سازمان‌های مردم‌نهاد حضور داشتند. مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران در این نشست در ارتباط با مدیریت صنایع و شهرک‌های صنعتی سخنرانی کرد.

 

مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران از نگاه ویژه شورای شهر به حضور بخش خصوصی در فعالیت‌ها و مأموریت‌های شهری خبر داد.

 

وی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد بخش خصوصی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، زیست‌محیطی، عمرانی و شهرسازی، کیفیت و هزینه و فایده خدمات بخش خصوصی را مناسب دانست و کوچک‌سازی و چابک‌سازی بخش دولتی را در راستای کمتر کردن تصدی‌گری دولتی به‌ویژه در حوزه‌های صنفی مطرح کرد.

 

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران از ضرورت حرکت مدیریت شهری به سمت درآمدهای پایدار شهری یادکرد؛ درآمدهای که به محیط‌زیست، نما و منظر شهری آسیب نرساند، و کمتر متأثر از نوسانات اقتصادی باشد.

 

مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران از نگاه ویژه شورای شهر به حضور بخش خصوصی در فعالیت‌ها و مأموریت‌های شهری خبر داد.

 

نخستین نشست ارزیابی و آسیب‌شناسی دستاوردها و تجارب بخش خصوصی در مدیریت شهری با تاکید بر مشارکت حداکثری در برگزاری پرشور و سازنده در انتخابات هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی برگزار شد.

 

در این نشست که عصر دوشنبه یک بهمن برگزار شد، تنی چند از اعضای شورای شهر تهران، مدیران حوزه شهری و همین‌طور نمایندگان اصناف و سازمان‌های مردم‌نهاد حضور داشتند. مجید فراهانی عضو شورای شهر تهران در این نشست در ارتباط با مدیریت صنایع و شهرک‌های صنعتی سخنرانی کرد.

 

مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران از نگاه ویژه شورای شهر به حضور بخش خصوصی در فعالیت‌ها و مأموریت‌های شهری خبر داد.

 

وی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد بخش خصوصی در زمینه‌های مختلف فرهنگی، زیست‌محیطی، عمرانی و شهرسازی، کیفیت و هزینه و فایده خدمات بخش خصوصی را مناسب دانست و کوچک‌سازی و چابک‌سازی بخش دولتی را در راستای کمتر کردن تصدی‌گری دولتی به‌ویژه در حوزه‌های صنفی مطرح کرد.

 

عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران از ضرورت حرکت مدیریت شهری به سمت درآمدهای پایدار شهری یادکرد؛ درآمدهای که به محیط‌زیست، نما و منظر شهری آسیب نرساند، و کمتر متأثر از نوسانات اقتصادی باشد.

 

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}